ونوویتال

Veinovitalداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره گیاه شاه بلوط هندی

  • درمان علائم نارسایی های مزمن وریدی مانند واریس
  • احساس سنگینی پا
  • رگ به رگ شدن و کوفتگی

  • روزی دو بار و هر بار یک قرص بعد از غذا با اب کافی میل شود.

  • خارش
  • تهوع
  • حساسیت
  • ناراحتی معده
  • تحریک دستگاه گوارش

  • با داروهای ضدانعقاد و ضد پلاکت تداخل دارد.

  • در صورت بروز هرگونه حساسیت، تغییر رنگ پوستف احساس گرگرفتگی و گرمادارو قطع و  با پزشک معالج مشورت شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.