ویتامین آ (سیستمیک)

Vitamin A (Systemic) • A-Vigel
 • A-Vitin

  عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی با نسخه

   • Capsule/Tablet: 25000U; 50000U
   • Drop: 50000U/ml
   • Injection: 50000U/ml

   • پیشگیری‌ یا درمان حالات مرضی  کمبود ویتامین‌ آ

   خوراکی:

   • برای درمان کمبود ویتامین A ، مقدار مصرف براساس شدت کمبود تعیین می شود.

   تزریقی:

   بزرگسالان: 

   • در پیشگیری و درمان کمبود ویتامین آ، 50000-100000واحد در روز از راه عضلانی به مدت 3 روزو سپس 50000 واحد در روزبه مدت 2 هفته

   کودکان:

   • تا سن یک سال 5000-10000واحد در روز به مدت 10 روز( در کمبود شدید 7500-15000واحد در روز) تزریق عضلانی 
   • در کودکان1-8 سال 5000-15000 واحد در روز به مدت 10 روز ( در کمبود شدید 17500-35000 واحد در روز) تزریق عضلانی 

   • زبرشدن‌ پوست‌
   •  خشک‌ شدن‌ مو
   • بزرگ‌ شدن‌ کبد
   • افزایشESR 
   • افزایش‌ غلظت‌ کلسیم‌ و آلکالین‌ فسفاتازسرم‌

   نام شرکت

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   زهراوی

   25,000IU 50,000IU

   Pearl

   A-Vitin

   vitamin A (Systemic)

   دانا

   25,000IU 50,000IU

   Pearl

   A-Vigel

   vitamin A (Systemic)

   آریا

   25000IU 50000IU

   Tablet Chewable

   vitamin A

   vitamin A (Systemic)

   آریا

   25000 50000 U

   Tablet Chewable

   vitamin A

   vitamin A (Systemic)

   شهر دارو

   25,000IU

   Tablet,chewable

   vitamin A SHD

   vitamin A (Systemic)

   اسوه

   50.000IU 1ml

   Injection

   Osve-vitamin A

   vitamin A (Systemic)

   اسوه

    

   Tablet Effervescent

   Seluvit

   Selenium Sulfide+Lutein+vitaminA (Systemic)+vitaminC (Ascorbic Acid)


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.