پانکورونیوم

Pancuronium • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  Injection: 4 mg/2 ml


  • داروی کمک بیهوشی برای شل‌ کردن عضلات، تسهیل کنترل بیمار طی تنفس مصنوعی مکانیکی، لوله گذاری داخل نای و جراحی هایی که شل شدن عضلات در آن ها ضرورت دارد
  • کاهش شدت انقباضات عضلانی ناشی از حملات تشنجی

  بالغین

  •  ابتدا، 0.1-0.04 mg/kg  از راه وریدی؛ سپس در صورت نیاز هر 20 تا 60 دقیقه 0.01  mg/kg به مقدار اولیه اولیه افزوده می شود.
  • به منظور لوله گذاری داخل نای مقدار mg/kg 0.06-0.1 تزریق وریدی می شود.

   

  کودکان

  • مقدار مصرف را می توان بر اساس پاسخ بیمار به مقدار مصرف تست به میزان mg/kg 0.02 تعیین نمود.
  • در کودکان با سن یک ماه و بیشتر مقدار مصرف مانند بزرگسالان است.

  • حساسیت مفرط
  • بیماران دچار تاکیکاردی
  • بیمارانی‌ که افزایش ضربان قلب در آنها خطرناک است.

  • افزایش ضربان قلب (بخصوص بعداز دوزهای بالا یا وقتی که همراه با کتامین تجویز شود)
  • افزایش مختصر فشارخون (وابسته به دوز)
  • احساس سوزش در طول ورید (نادر)
  • افزایش ترشح بزاق و تعریق (به خصوص در کودکان)
  • راش‌ گذرا
  • آپنه طولانی وابسته به دوز
  • ضعف عضلانی

   

  توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش‌ حساسیت و یا کلاپس قلبی ـ عروقی، مصرف دارو باید قطع گردد.


  ممکن است شدت و مدت فلج ایجاد شده در نتیجه مصرف سوکسینیل‌کولین، بیهوشی عمومی، آنتی‌بیوتیکهای آمینوگلیکوزیدی،‌ پلی‌میکسین، کلیندامایسین، لیدوکائین، کینیدین، پروکائین‌آمید، داروهای مسدودکننده بتا آدرنرژیک و دیورتیکهای دفع ‌کننده پتاسیم و منیزیم قبل‌ از این دارو تشدید گردد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است، مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر:

  اثر شل‌ کننده عضلات اسکلتی: این دارو اتصال استیل‌ کولین به گیرنده‌های کولینرژیک در صفحه محرکه انتهایی را مهار می‌نماید و مانند استیل‌ کولین به این گیرنده‌ها متصل می‌شود.


  • نیمه عمر: 2 ساعت.
  • دفع: این دارو به‌ طور عمده از راه ادرار دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  دارو پخش

  Iran

  4mg/2ml

  Injection

   

  Pancuronium Bromide

  داروسازی کاسپین تأمین

  Iran

  4mg/2ml

  Injection

  Curopan

  Pancuronium Bromide

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.