پتاسیم استات

Potassium Acetate • Potassium Acetate

  الکترولیت ها

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی با نسخه

   Injection: 2 mEq potassium/ml


   • مکمل غذایی و تامین کننده الکترولیت بدن (در کمبود پتاسیم)

   • برای درمان کمی پتاسیم خون 40-100 میلی اکی والان در روز در بزرگسالان و 2-5 میلی اکی والان در روز در کودکان تزریق وریدی می شود.

   • برادی کاردی
   • افزایش پتاسیم خون
   • ضعف عضلانی
   • تنگی نفس
   • نکروز موضعی بافت در محل تزریق
   • درد شکم
   • درد قفسه سینه
   • گیجی
   • پارستزی

   • مصرف آن همراه با مدرهای نگهدارنده پتاسیم ممکن است منجر به افزایش سطح و اثر این داروها شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.