پتاسیم پاراآمینوبنزوئیک اسید

Potassium Paraaminobenzoic Acidداروهای پوستی و ضد آفتاب ها

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  Tablet: 500mg
  Sachet: 3g


  درمان انواع اختلالات همراه با فیبروز وسیع از قبیل :

  • اسکلرودرما
  • درماتومیوزیت
  • مورفئا
  • پمفیگوس
  • بیماری پیرونی

  بزرگسالان:

  • روزانه مقدار 12 گرم معمولا در 6-4 نوبت منقسم همراه با غذا تجویز می گردد.

  کودکان:

  • روزانه مقدار 220mg/kg معمولا در 6-4 نوبت منقسم همراه با غذا تجویز می گردد

  • کاهش اشتها
  • تهوع

  • مصرف همزمان این دارو با آمینوسالیسیلات ها یا سولفونامیدها ممکن است اثر ضدمیکروبی آن ها را مهار نماید، زیرا باکتریهای بیماری زاف پتاسیم آمینوبنزوات را بهتر از سولفونامیدها و آمینوسالیسیلات ها جذب می کنند.

  • برای کاهش ناراحتی های گوارشی، دارو باید همراه با غذا مصرف شود.
  • مصرف هر یک از دفعات دارو با یک لیوان آب یا شیر، ناراحتی های گوارشی را به حداقل می رساند.
  • پودر یا قرص دارو قبل از مصرف باید در آب یا آب میوه حل شده و مصرف گردد
  • مصرف دارو بدون تغذیه مناسب طی روزهای متوالی، ممکن است به کاهش قند خون منجر شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.