پتاسیم کلراید

Potassium Chlorideالکترولیت ها

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  • Injection: 10mEq/10 ml, 20mEq/10 ml
  • Tablet: 500mg; 600mg
  • Powder: 20mEq/Sachet
  • Intravenous Drip: Potassium Chloride0.3 % in Dextrose 5 %

  • درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ همراه‌ یا بدون‌ آلکالوز متابولیک‌
  • مسمومیت‌ مزمن‌ با دیگوکسین‌
  • در بیماران‌ مبتلا به‌ فلج‌ دوره‌ای‌ همراه‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌

  خوراکی‌:

  • بزرگسالان‌: به منظور پیشگیری‌ یا درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ 20 میلی‌اکی‌ والان‌ پتاسیم‌ در 180 میلی‌لیتر آب‌ سرد، 5 ـ 1 باردر روز یا 20ـ6/7 میلی‌ اکی‌ والان‌ پتاسیم‌(معادل‌ 1/5ـ 0/5 گرم‌ کلرور پتاسیم‌) ازقرص‌ ، 3 بار در روز مصرف‌ می‌شود.

  تزریقی‌:

  • بزرگسالان‌: بعنوان‌ جانشین‌ ‌الکترولیت‌ یا درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌، مقدار مصرف‌ و سرعت‌ انفوزیون‌ باید برحسب‌ نیاز بیمار تعیین‌ گردد .پس‌ از انفوزیون‌ اولیه‌60ـ40 میلی‌ا کی‌ والان‌، پاسخ‌ بیمار باید با سنجش‌ غلظت‌ پتاسیم‌ سرم‌ و الکتروکاردیوگرام‌ مشخص‌ گردد وسرعت‌ انفوزیون‌ بعدی‌ تعیین‌ شود.
  • کودکان‌: برای‌ درمان‌ کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ تا3 mEq/kg انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود.

   

  هر گرم کلرور پتاسم، معادل 13.41 میلی اکی والان پتاسیم است.


  • اختلال شدید عملکرد کلیه
  • هایپرکالمی
  • مصرف همزمان با دیورتیکهای نگهدارنده پتاسیم

  • پارستزی در اندامها
  • سردرد
  • کنفوزیون
  • ضعف
  • فلج شل
  •  کلاپس عروق محیطی همراه با افت فشارخون
  • دیس‌ریتمی‌های قلبی
  • بلوک قلبی
  • احتمال ایست قلب
  • تغییرات الکتروکاردیوگرام
  • پوست سرد
  • رنگ‌پریدگی
  • تهوع و استفراغ
  • درد شکم
  • اسهال
  • زخم‌های دستگاه گوارش (احتمال تنگی‌، خونریزی، انسداد و پرفوراسیون)
  • زخم مری در بیماران با دهلیز بزرگ
  • اولیگوری
  •  فلبیت بعداز تزریق
  •  کلسیفیکاسیون بافت نرم

  • مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ مهارکننده‌ آنزیم‌ مبدل‌ آنژیوتانسین‌، ضد التهاب‌های‌ غیراستروئیدی‌، مسدود کننده‌های‌ گیرنده‌ بتا ـ آدرنرژیک‌، مدرهای‌ نگهدارنده‌ پتاسیم‌ و هپارین‌ با مکملهای‌ پتاسیم‌، ممکن‌ است‌ سبب‌ افزایش‌ غلظت‌ پتاسیم‌ سرم‌ و درنتیجه‌ ایست‌ قلبی‌ شود.
  • مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ آنتی‌کولینرژیک‌ با شکل‌ خوراکی‌ کلرور پتاسیم‌ ممکن‌ است‌ شدت‌ ضایعات‌ دستگاه‌ گوارش‌ ناشی‌ از مصرف‌ این‌ دارو را افزایش‌ دهد.
  • مصرف‌ همزمان‌ کلرورپتاسیم‌ با دیگوکسین‌ در بیماران‌ دیژیتالیزه‌ یا در بیماران‌ مبتلا به‌ بلوک‌ شدید یا کامل‌ قلب‌ توصیه‌  نمی‌شود.

  • قرص را همراه با یک لیوان آب یا آب‌میوه مصرف نمائید.
  •  دارو بلافاصله‌  پس‌ ازغذا یا همراه‌ با آن‌ مصرف‌ شود.
  • دوره‌ درمان‌ باید کامل‌ شود، بویژه‌ اگر از داروهای‌ مدر یا دیگوکسین‌ استفاده‌ می‌شود.
  • در صورت‌ بروز علائم‌ خونریزی‌ گوارشی‌، مراجعه‌ فوری‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.

  عوارضی دیده نشده است.


  نحوه اثر تعادل الکترولیتی:

  تامین پتاسیم بدن


  • نیمه عمر: ناشناخته
  • دفع : دفع‌ املاح‌ پتاسیم‌ از کلیه‌(90 درصد) و مدفوع‌ (10 درصد) می‌باشد

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  ثامن

  Iran

  15%

  Infusion

   

  Potassium Chloride

  انستیتو پاستور

  Iran

  15%

  Vial

   

  Potassium Chloride

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  15%

  Vial

  Infu-Kalium

  Potassium Chloride

  شرکت داروسازی ثامن

  Iran

  15%

  Injection Solution

   

  Potassium Chloride

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

  15%

  Injection Solution Concentrate

  Infu-Kalium

  Potassium Chloride

  داروسازی شهید قاضی

  Iran

   

  Perfusion Solution

  Infu-Kalium

  Potassium Chloride


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.