پتاسیم یدید

Potassium Iodide • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  • خلط آور
  • رقیق کردن ترشحات مخاطی در دستگاه  تنفس
  • محافظت از غده تیروئید در برابر آسیب های تشعشعی قبل و حین تجویز ید رادیواکتیو

  • بالغین: درمان سرفه 650-300 میلی گرم 4-3 بار در روز، درمان هایپرتیروئیدی 250 میلی گرم 3 بار در روز 14-10 روز قبل از جراحی تیروئید، اسپوروتریکوز پوستی 500-250 میلی گرم 3 بار در روز.
  • کودکان: درمان سرفه 250-60 میلی گرم 6-4 بار در روز تا حداکثر mg 500، درمان هایپرتیروئیدی 250 میلی گرم 3 بار در روز 14-10 روز قبل از جراحی تیروئید، اسپوروتریکوز پوستی 500-250 میلی گرم 3 بار در روز.

  • سل ریوی
  •  برونشیت حاد
  •  حساسیت به ید
  •  هیپرکالمی

  • بثورات شبیه آکنه
  • التهاب غدد بزاقی
  •  ادم پری‌ اوربیتال
  • تهوع و استفراغ
  • درد معده
  •  اسهال
  •  سوزش دهان و گلو
  •  طعم فلزی در دهان.
  • تغییر در آزمایشات بررسی عملکرد تیروئید
  • تب
  •  واکنشهای افزایش‌ حساسیت

  • درد و اتساع شکم
  •  تهوع و استفراغ
  • خونریزی گوارشی

  • تجویز همزمان این دارو با داروهای حاوی پتاسیم و دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم، ممکن است منجر به بروز هیپرکالمی، آریتمی قلبی و در موارد شدید حتی ایست قلبی شود. 
  • لیتیوم، اثرات کاهش‌ دهنده عملکرد تیروئید و گواتروژنیک این دارو را تشدید می‌نماید. 

  • جهت کاهش عوارض گوارشی و طعم فلزی دارو، آن را حداقل با 180 ml  آب یا آب‌ میوه رقیق نموده و سپس مصرف نمائید. 
  • دارو را درظروف مقاوم به نور نگهداری نمائید. 
  • مصرف این دارو، ممکن است باعث شعله‌ ور شدن جوش بلوغ جوانی و یا سایر بثورات جلدی گردد. 
  • قطع ناگهانی مصرف دارو، ممکن است بیمار را مستعد طوفان تیروئیدی نماید. 
  • در صورت تجویز دارو به‌عنوان اکسپکتورانت بیمار باید به مقدار کافی مایعات مصرف نماید.
  • جهت جلوگیری از تغییر رنگ دندانها، محلول دارو را به همراه نی مصرف نمائید. 
  • در صورت بروز درد و اتساع شکم، تهوع، استفراغ و خونریزی گوارشی به پزشک مراجعه نماید. 
  • قبل‌ از مصرف هر نوع دارویی با پزشک مشورت نماید. 

  گروه D:
  به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


  این دارو در شیرمادر ترشح می‌شود و ممکن است منجر به بروز بثورات جلدی و ساپرسیون تیروئید در شیرخوار گردد. تجویز این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی‌شود. 


  مکانیسم اثر:

  • اثر ضدهیپرتیروئیدی: این دارو مستقیماً بر روی تیروئید اثر کرده و مانع سنتز و آزاد سازی هورمونهای تیروئید می‌شود. 
  • اثر اکسپکتورانت: این دارو ویسکوزیتی مخاط را کاهش می‌دهد.

  دفع: این دارو از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.