پتیدین

Pethidine • Alodan
 • Relidin

  داروهای مسکن، ضد التهاب و ضد تب ها

  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   Injection: 25mg/ml, 50mg/ml


   • کنترل‌ درد های‌ متوسط تا شدید
   •  تسکین‌ درد در موقع‌ زایمان‌ و عمل‌ جراحی‌
   •  به‌ عنوان‌ داروی‌ پیش‌ بیهوش

   بزرگسالان:

   • به عنوان ضد درد ، از راه‌ زیر جلدی‌ یا داخل‌ عضلانی‌ 50-150 میلی‌ گرم‌ هر 3-4 ساعت در صورت نیاز
   • از راه‌ تزریق‌ آهسته‌ وریدی‌،15-35 میلی‌گرم‌ در هر ساعت
   • به عنوان داروی کمکی در بیهوشی پیش از عمل جراحی، از راه عضلانی یا زیر جلدی 50-100 میلی گرم 30-90 دقیقه قبل از بی هوشی
   • به‌ عنوان‌ ضد درد در موقع‌ زایمان‌ از راه‌ زیر جلدی‌ یا داخل‌ عضلانی‌ به‌ میزان‌100 ـ 50 میلی گرم ،هنگامی که انقباضات منظم می شوند.

   کودکان:

   • به عنوان ضد درد، 1.1-1.76 میلی گرم به ازای کیلوگرم هر 3-4 ساعت از راه عضلانی یا زیر جلدی . (حداکثر 100 میلی گرم)
   • پیش از عمل جراحی، 1-2.2 میلی گرم به ازای کیلوگرم، 30-90 دقیقه قبل از بی هوشی تزریق عضلانی یا زیر جلدی.(حداکثر 100 میلی گرم)

   • اسهال شدید همراه کولیت پسودوممبران
   • اسهال ناشی از مسمومیت 
   • ضعف حاد تنفسی

   • آرامش بیش‌از حد
   • بیخوابی
   •  سرخوشی
   •  آژیتاسیون
   •  کنفوزیون
   •  ‌سردرد
   • ترمور
   •  میوز
   • تشنج
   • وابستگی روانی
   • کابوس‌های شبانه
   • تاکیکاردی
   •  آسیستول
   •  برادیکاردی
   •  طپش قلب
   •  هیپرتانسیون
   •  هیپوتانسیون
   •  سنکوپ
   •  ادم
   • راش
   •  خارش
   •  درد در محل تزریق
   • خشکی دهان
   •  بی‌اشتهایی
   •  اسپاسم (کولیک) صفراوی
   •  ایلئوس
   •  تهوع واستفراغ
   • یبوست
   • احتباس ادراری
   •  اشکال در ادرار کردن
   •  کاهش لیبیدو
   • دپرسیون تنفسی

   • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد افسردگی‌ مهارکننده‌ مونوآمینو اکسیداز ممکن‌ است‌ موجب‌ تحریک‌ یا تضعیف‌ سیستم‌ اعصاب‌ مرکزی‌ شود.
   • سایمتیدین‌ متابولیسم‌ این‌ دارو را مهار می‌کند.
   • اگر به‌ طور همزمان‌ با سایرداروهای‌ مضعف‌ CNSمصرف‌ شود، باعث‌ تشدید تضعیف‌ CNSشده‌ و می‌تواند موجب‌ ایجاد ضعف‌ تنفسی‌ و کاهش‌ فشارخون‌ بشود.
   • مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ شبه‌ آتروپین‌ نیز موجب‌ تشدید احتباس‌ ادرار و یبوست‌ شده‌ و ممکن‌ است‌ انسداد فلجی‌ روده‌ ایجاد نماید.

   • این‌ دارو با ایجاد خواب‌ آلودگی‌، ممکن‌ است‌ بر انجام‌ اعمالی‌ که‌ نیاز به‌ مهارت‌ و دقت‌ دارند (مثل‌ رانندگی‌)  تاثیر گذارد.
   • از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید. 

   گروه B:
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   در شیر ترشح می‌شود. حداقل تا 3-2 ساعت بعد از مصرف دارو نباید به کودک شیر بدهید.


   نحوه اثر ضد درد:

   اتصال به گیرنده‌های اختصاصی  در بسیاری از نقاط  سیستم اعصاب مرکزی و در نتیجه کاهش احساس درد 


   • نیمه‌ عمر : حدود 3 ساعت‌ 
   • دفع : دارو در کبد متابولیزه‌ می‌شود که‌ نورمپریدین‌ متابولیت‌ فعال‌ وسمی‌ آن‌ است‌، دفع‌ دارو از طریق‌ کلیه‌ هاست.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   HAMELN

   GERMANY

   50 mg/ml

   Injection

   Pethidin-Hamelin

   Pethidine HCl (Meperidine HCl)

   GEROT

   AUSTRIA

   50 mg/ml,

   Injection

   Alodan

   Pethidine HCl (Meperidine HCl)

   کاسپین تأمین

   Iran

   50mg/1ml 100mg/2ml

   Injection

   Pethidine

   Pethidine HCl (Meperidine HCl)

   ابوریحان

   Iran

   25mg/1ml 50mg/1ml 100mg/2ml

   Injection

   Relidin

   Pethidine HCl (Meperidine HCl)


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.