پرازوسین

Prazosinداروهای قلبی و عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  • Tablet: 1mg, 5mg

  • بزرگسالان: مقدار شروع‌ 1 میلی‌گرم‌ دو یا سه‌ باردر روز است‌. مقدار نگهدارنده‌ بر حسب‌ نیاز بیمار و بتدریج‌ تنظیم‌ می‌شود (معمولا15 mg/day ـ 6 در دو یا سه‌ مقدار منقسم)
  • کودکان: مقدار  0.05 - 0.4 میلی‌ گرم‌ به ازای کیلوگرم وزن بدن  دو یا سه‌ بار در روز مصرف‌ می‌شود.در صورت مصرف یک نوبت واحد، مقدار مصرف نباید از 7 میلی گرم تجاوز نماید. حداکثر مقدار مصرف 15 میلی گرم در روز می باشد.

  • حساسیت مفرط
  • نارسایی‌ قلب‌ ناشی‌ از انسداد مکانیکی‌ (از جمله‌ تنگی‌ آئوت)

  • سرگیجه
  • سردرد
  • خواب‌آلودگی
  • ضعف
  • سنکوپ با دوز اول
  • افسردگی
  • هیپوتانسیون ارتوستاتیک
  • طپش قلب
  • تاری دید
  • خشکی دهان
  • استفراغ وتهوع
  • کرامپ‌های شکمی
  • یبوست
  • اسهالپریاپیسم
  • ایمپوتانس

  • اثر کاهنده‌ فشارخون‌ پرازوسین‌ ممکن‌ است‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضد درد و ضد التهاب‌ غیر استروئیدی‌، بخصوص‌ ایندومتاسین‌، استروژن‌ها یا داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ کاهش‌ یابد.
  • مصرف‌ همزمان‌ پرازوسین‌ با دوپامین‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ خنثی‌ شدن‌ اثردوپامین‌ شود.
  • مصرف‌ همزمان‌ افدرین‌ با این‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ کاهش‌ اثر افدرین‌ شود.

  • دارو را شبها و قبل‌از خواب مصرف کنید.
  • با معده خالی بهتر است.
  •  این‌ دارو زیادی‌ فشار خون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌کند. مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌ برای‌ تمام‌ عمر ضروری‌ باشد.
  •  هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یا نشسته‌ باید احتیاط شود.
  •  در صورت‌ بروز سرگیجه‌ یا منگی‌ به‌ ویژه‌ پس‌ از مصرف‌ مقدار شروع‌ دارو، باید احتیاط شود.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مقادیر ناچیزی در شیر ترشح می‌شود بنابراین توصیه نمی‌شود.


  نحوه اثر ضد فشار خون :

   به‌صورت انتخابی گیرنده‌های آلفا ـ آدرنرژیک را مهار می‌کند.


  • نیمه عمر: 3-2 ساعت
  • دفع : عمدتا از طریق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.