پراسوگرل

Prasugrel • Angiorel
 • Biosugrel
 • Effigrel
 • Ensugrel
 • Progan
 • Surel

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   Tablet: 5mg, 10mg


   • پیشگیری از وقایع آتروترومبوتیک در بیماران با سندرم حاد کرونر تحت آنژیوپلاستی

   ابتدا 60 میلی گرم به صورت یکجا مصرف می شود و سپس مقدار مصرف با 10-5 میلی گرم یک بار در روز ادامه می یابد.


   • خونریزی فعال
   • سابقه سکته مغزی
   • سابقه حمله ایسکمیک گذرا

   • خونریزی
   • هماتوم
   • خون در ادرار
   • راش
   • افزایش یا کاهش فشارخون
   • فیبریلاسیون دهلیزی
   • برادی کاردی
   • ادم محیطی
   • سردرد
   • خستگی
   • سرگیجه
   • تب
   • درد در اندام انتهایی
   • افزایش کلسترول یا تری گلیسرید
   • تهوع
   • اسهال
   • لکوپنی
   • سرفه
   • سختی تنفس

   • با داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت، سالیسیلات ها، داروهای ترومبولتیک و NSAID تداخل دارد.
   • داروهای مهارکننده آنزیم های کبدی مانند راینیتیدین و ریفامپین اثرات دارو را کاهش می دهد.

   گروه B:
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Prasugrel Progan Tablet 10 mg Iran داروسازی ایران دارو
   Prasugrel  Ensugrel Tablet 5 mg Iran داروسازی سبحان دارو
   Prasugrel Biosugrel Tablet 5 mg Iran داروسازی باختر شیمی

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.