پراکسید هیدروژن غلیظ

Hydrogen Peroxide Concentrateضد عفونی کننده ها و مواد محافظ

 • سایر داروها

  داروی با نسخه

  • تمیز کردن زخمها
  • التهاب حاد دهان

  تمیز کردن زخمها

  • محلول 6% پراکسید هیدروژن برای تمیز کردن زخمها بکار می‌رود.

   

  التهاب حاد دهان

  • محلول 1.5% پراکسید هیدروژن به‌عنوان دهان‌ شویه در درمان التهاب حاد دهان بکار می‌رود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.