پردنیزولون (چشمی)

Prednisolone(Ophthalmic)کورتیکواستروئیدها

 • بیماری های چشم
 • بیماری های گوش، حلق و بینی

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Suspension: 1%


  • درمان بیماری های التهابی و آلرژیک چشم و مجرای خارجی گوش

  • 1-2 قطره 2-4 بار در روز در ملتحمه چکانده می شود.
  • در بیماری های شدید درمان با 1-2 قطره هر یک ساعت شروع شده و به تدریج در صورت تخفیف التهاب مقدار مصرف دارو کاهش می یابد.

  • بیماری های قارچی چشم و گوش
  • التهاب سطحی حاد قرنیه ناشی از تبخال
  • سوراخ شدن پرده گوش
  • سل چشمی یا گوشی
  • بیماری ویروسی در مرحله عفونی حاد

  اگر پس از 5-7 روز بهبودی حاصل نشد به پزشک مراجعه شود.


  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.