پروتامین

Protamine • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 1000 UAH/ml 


  • خونریزی ناشی از مصرف بیش‌ از حد هپارین
  • خنثی نمودن اثر هپارین متعاقب جراحی قلب یا شریان یا انجام دیالیز

  1 mg  پروتامین به صورت تزریق وریدی برای خنثی کردن 100-80 واحد هپارین کفایت می کند.


  • افت ناگهانی فشارخون
  •  برادیکاردی
  • برافروختگی گذرا
  •  احساس گرمی
  •  تنگی نفس
  • خونریزی 

  مورد قابل توجهی گزارش نشده است.


  تا برطرف شدن خطر خونریزی از فعالیتهایی که منجر به خونریزی می‌گردد پرهیز نماید.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی برای آن در انسان ثابت نشده، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  مکانیسم اثر:

  آنتاگونیست هپارین: این دارو وقتی در حضور هپارین تجویز شود. با هپارین ترکیب شده و یک کمپلکس پایدار تشکیل می‌دهد و مانع اثرات هپارین می‌شود.


  نیمه عمر: ناشناخته


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Protamine   Amp 1% England  
  Protamine Protamine-Sulfate-Exir Vial 1000UAH/ml Iran داروسازی اکسیر

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.