پروتیرلین

Protirelin • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 0.2 mg/ml


  • تشخیص فعالیت غده تیروئید در بیماران مبتلا به اختلالات هیپوفیز و هیپوتالاموس
  • ارزیابی فعالیت هیپوفیز
  • ارزیابی تاثیر یا تعدیل مقدار مصرف هورمون های تیروئیدی در بیماران مبتلا به گواتر سمی یا ندولار یا کم کاری اولیه غده تیروئید

  • بالغین: mcg 500 تجویز می شود.
  • کودکان: 7 mcg/kg  (حداکثر 500 mcg ) تجویز می‌شود.

  حساسیت مفرط نسبت به دارو.


  • سردرد
  •  تشنج
  • اضطراب
  •  خواب‌ آلودگی
  • تعریق
  • تهوع و استفراغ
  •  خشکی‌ دهان
  • احساس اضطرار در دفع ادرار
  •  گالاکتوره

  • در صورت مصرف همزمان این دارو با لوودوپا، اثرات تحریکی این دارو کاهش می‌یابد.
  • تجویز فرآورده‌های تیروئید (تیروکسین و تیرونین) باید دو هفته قبل‌ از تجویز این دارو، متوقف گردد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر:

  اثر تحریک  TSH: این دارو باعث تحریک آزاد سازی هورمون تحریک‌ کننده تیروئید (TSH) از بخش قدامی غده هیپوفیز می‌ گردد.


  • نیمه عمر: 5 دقیقه
  • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌ شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.