پروسپیتان

Pruspitan • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Syrup: این فرآورده حاوی عصاره خشک گیاه عشقه (Hedera helix) است.


  • سرفه های خلط دار
  • برونشیت

  2.5-7.5 میلی لیتر 3 بار در روز مصرف می شود.


  • عوارض گوارشی خفیف
  • واکنش های آلرژیک

  • طول دوره درمان حداقل یک هفته می باشد.
  • درمان به مدت 2 الی 3 روز پس از برطرف شدن علائم بیماری ادامه یابد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.