پروپامیدین

Propamidine • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Solution: 0.1%


  • التهاب و عفونت ملتحمه و پلک چشم

  روزانه 4 بار در چشم چکانده شود.


  آنتی‌سپتیک آروماتیک از مشتقات دیامیدین است.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.