پروپرانولول

Propranolol • Pranol
 • Proprated

  داروهای قلبی عروقی

  • بیماری های قلبی عروقی

   داروی با نسخه

   • Injection: 1mg/ml
   • Tablet: 10mg, 20mg, 40mg, 80mg
   • Tablet (Sustained Release): 80mg,  160mg

   • آنژین صدری مزمن
   • آریتمی قلبی
   • کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک
   • پیشگیری از انفارکتوس مجدد
   • فئوکروموسیتوما
   • پیشگیری از سردردهای عروقی


   خوراکی

   • بالغین: mg/day 80-320  در 4-2 نوبت منقسم برای درمان آنژین صدری، mg 10-30 سه تا چهار بار در روز به عنوان ضد آریتمی، mg 40 دو بار در روز به عنوان کاهنده فشارخون، برای درمان کمکی در فئوکروموسیتوما mg 20 سه بار در روز و در درمان سردردهای عروقی ابتدا 20 میلی گرم 4 بار در روز و سپس تا mg/day 240 افزایش می یابد.
   • کودکان: به عنوان ضدآریتمی و کاهنده فشارخون mg/day 0.5-1 در 4-2 دوز منقسم

    

   تزریقی

   • بالغین: به عنوان ضد آریتمی 3-1 میلی گرم با سرعت حداکثر 1 میلی گرم در دقیقه
   • کودکان: از راه تزریق وریدی آهسته mg/kg 0.01-0.1 مصرف می شود که هر 8-6 ساعت در صورت نیاز تکرار می شود. 

   • شوک قلبی
   • نارسایی آشکار قلب
   • بلوک درجه دو یا سه دهلیزی - بطنی
   • برای کاردی سینوسی
   • کاهش فشارخون سیستولیک به کمتر از 100 میلی متر جیوه

   • برادی کاردی
   • نارسایی قلبی
   • اسپاسم برونش
   • انقباض عروق محیطی
   • اختلال گوارشی
   • خستگی
   • اشکال در القای خواب
   • بثورات جلدی
   • اشکال در تنفس
   • سردی دست ها و پاها
   • اغتشاش شعور (به خصوص در سالمندان)
   • توهم
   •  افسردگی
   • ورم مچ و ساق پا
   • ضربان آهسته و غیرعادی قلب
   • یبوست
   • کاهش توانایی جنسی
   • اسهال
   • سردرد
   • بی حسی یا گزگز کردن انگشتان دست و پا
   • خستگی یا ضعف غیرعادی

   • هنگام مصرف همزمان باید مقدار انسولین و داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون تنظیم گردد.
   • در صورت مصرف همزمان داروهای مسدود کننده گیرنده بتاآدرنرژیک با داروهای مسدود کننده کانال های کلسیمی یا کلونیدین اثرات کاهش فشارخون ممکن است تشدید شود.
   • در صورت مصرف همزمان با آمین های مقلد سمپاتیک که دارای فعالیت بتاآدرنرژیک هستند ممکن است اثرات هر دو دسته دارو کاهش یابند.
   • مصرف همزمان با گزانتین ها ممکن است موجب مهار اثرات هر دو دسته دارو شود.
   • کلیرانس تئوفیلین ممکن است افزایش یابد.

   • این دارو پرفشاری خون را درمان نمی کند بلکه آن را کنترل می کند. لذا مصرف آن تا مدت طولانی ضروری است.
   • در بیماران مبتلا به دیابت با مصرف این دارو علائم کاهش قند خون ممکن است پوشانده شود.
   • به علت احتمال بروز سرگیجه و خواب آلودگی در زمان رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Propranolol روز- پروپرانولول Tablet 80 mg Iran داروسازی روز دارو
   Propranolol Pranol Tablet 40 mg Iran داروسازی تولید دارو
   Propranolol پروپرانولول ام دی Tablet 40 mg Iran داروسازی مهر دارو
   Propranolol پروپرانولول- عبیدی Tablet 20 mg Iran داروسازی عبیدی
   Propranolol Pranol Amp 1 mg Iran داروسازی تولید دارو

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.