پروپوفول‌

Propofol • Diprivan
 • Propofol-Lipuro
 • Provive
 • Empivan
 • Pofol
 • Propoven
 • Ultrafol

  بیهوش کننده های عمومی

  • داروهای بیهوشی و بی حسی
  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   Injection: 10mg/ml, 20mg/ml


   • پروپوفول‌ یک‌ داروی‌ بیهوش‌ کننده‌ است‌ که‌ به‌ منظور القاء و ادامه‌ بیهوشی‌ مصرف‌ می‌شود.
   • این‌ دارو همچنین‌ برای‌ ایجاد تسکین‌ در حین‌ مراقبت‌ های‌ ویژه‌ و یا اعمال‌ جراحی‌ و تشخیصی‌ بکار می‌رود.

   بزرگسالان‌: برای‌ القاء بیهوشی‌، از طریق‌ تزریق‌ وریدی‌، به‌ میزان‌  mg/kg1.5- 2.5 (در افراد کمتر از 55 سال‌ سن‌) و با سرعت ‌40 ـ 20 میلی‌ گرم‌ در هر 10 ثانیه‌ (در افراد بالای‌ سن‌ 55 سال‌، محدوده‌ مصرف‌ پایین‌ تر است‌) تجویز می‌شود. برای‌ تداوم‌ بیهوشی‌، از طریق‌ انفوزیون‌ داخل‌ وریدی‌ به‌ میزان ‌mg/kg/h  4 -12  یا تزریق‌ داخل‌ وریدی‌ به‌ میزان‌ 50 ـ 25 میلی‌ گرم‌ تجویز می‌شود که‌ بسته‌ به‌ نیاز بیمار قابل‌ تکرار می‌باشد. برای‌ ایجاد تسکین‌ در حین‌ مراقبت‌ های‌ ویژه‌ (همراه‌ با تنفس‌ کمکی‌)، ازطریق‌ انفوزیون‌ داخل‌ وریدی‌ به‌ میزانmg/kg/h‌ 4ـ 0.3 و تا مدت‌ 3 روز تجویز می‌شود. برای‌ ایجاد تسکین‌ در اعمال‌ تشخیصی‌ یا جراحی‌ در ابتدا از طریق‌ تزریق‌ داخل‌ وریدی‌، مقدار mg/kg  0.5-1در مدت‌ زمانی‌ بیش‌ از 5 ـ 1 دقیقه‌ تجویز می‌شود. مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ از طریق‌ انفوزیون‌ داخل‌ وریدی‌mg/kg/h 4.5- 1.5ـ (در صورت‌ نیاز به‌ افزایش‌ سریع‌ عمق‌ تسکین‌، به‌ میزان‌ 20 ـ 10 میلی‌ گرم‌ افزایش‌ می‌یابد) می‌باشد. در افراد بالاتر ازسن‌ 55 سال‌ ممکن‌ است‌ به‌ مقادیر کمتر نیاز باشد.

   کودکان‌:  برای‌ القاء بیهوشی‌ در سنین‌ بالای‌ 3 سال‌ به‌ میزان ‌mg/kg2.5که‌ بسته‌ به‌ ضرورت‌، تنظیم‌ می‌شود بر اثر حفظ و تداوم‌ بیهوش‌، در سنین‌ بالای‌ 3 سال‌ به‌ میزان‌ 15mg/kg/hـ 9 تجویز می‌شود.


   در صورت‌ سابقه‌ حساسیت‌ به‌ دارو نباید مصرف‌ شود.


   • آپنه‌
   • برادی‌ کاردی‌ و کاهش‌ فشارخون‌
   • درد در ناحیه‌  تزریق‌ درصورت‌ تزریق‌ وریدی‌

   •  تجویز پروپوفول‌ فقط باید توسط متخصصین‌ بیهوشی‌ و درمحلی‌ که‌ به‌ امکانات‌ اورژانس‌ دسترسی‌ دارند صورت‌ گیرد.
   • تزریق‌ پروپوفول‌ باید به‌ صورت‌ داخل‌ وریدی‌ باشد و تزریق‌ داخل‌ شریانی‌ آن‌ توصیه‌ نمی‌شود.
   • به‌ منظور جلوگیری‌ از بروز عفونت‌ ناشی‌ از آلودگی‌ باکتریایی‌ در هنگام‌ کشیدن‌ دارو در سرنگ‌ بایستی‌ کاملا شرایط استریل‌ ایجاد نمود.

   گروه B:  
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   پروپوفول‌ به‌ سرعت‌ در بدن‌ توزیع‌  شده‌ و وارد CNSنیز می‌شود. خروج‌ سریع‌ آن‌ نیز از CNS دلیل‌ طول‌ اثر کوتاه‌ آن‌ است‌. به‌ سرعت‌ در کبد متابولیزه‌ می‌گردد. نیمه‌ عمر دفع‌ آن‌ حدود 12 ـ 3 ساعت‌ است‌. شروع‌  اثر آن‌ آرام‌ ولی‌ سریع‌ است‌ و طی‌ 40 ثانیه‌ بعد از تزریق‌ بیمار هوشیاری‌ خود را از دست‌ می‌دهد. طول‌ اثر آن‌ حدود 5 ـ 3 دقیقه‌ است‌. زمان‌ هوشیابی‌ بعد از قطع‌ مصرف‌ دارو نیزسریع‌ بوده‌ و اغلب‌ بیماران‌ طی‌ 8 دقیقه‌ بیدار می‌شوند.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Propofol Diprivan Injection 10mg/ml, 50 ml Sweden Astrazeneca
   Propofol  Propofol-Lipuro Injection 10mg/ml, 20ml Germany B.Braun
   Propofol Provive Injection 10mg/ml, 50 ml India Claris Life Sciences

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.