پرگابالین

Pregabalin • Gabaprel
 • Gabatrans
 • Geanex
 • Lyrica
 • Neurica
 • Pregabin
 • Pregabiox

  داروهای ضد تشنج

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   Capsule: 50mg, 75mg, 100mg, 150mg, 200mg, 225mg, 300mg


   • کنترل درد نوروپاتیک دیابتی
   • درد عصبی متعاقب عفونت هرپسی
   • به عنوان داروی کمکی در تشنجات و اختلالات ژنرالیزه اضطرابی

   • برای کنترل درد نوروپاتیک ابتدا 150mg/day در 2-3 نوبت منقسم تجویز می شود. مقدار مصرف در صورت نیاز پس از 3-7 روز تا 300 mg/day قابل افزایش است و در صورت عدم تحمل حصول نتیجه مناسب می توان پس از 7 روز مقدار مصرف را تا حداکثر 600mg/day در 3-2 نوبت منقسم افزایش داد.
   • به عنوان داروی کمکی در درمان تشنجات پارشیال، ابتدا 25 میلی گرم دو بار در روز مصرف شود. سپس تا حصول نتیجه مطلوب درمانی هر هفته مقدار 50 mg/day به مقدار مصرف روزانه تا 300 mg/day 3-2 نوبت منقسم روزانه اضافه می شود. در صورت نیاز می توان مقدار مصرف را پس از 7 روز تا حداکثر 600 mg/day افزایش داد.
   • برای کمترل اختلالات اضطرابی ژنرالیزه مقدار 150mg/day در 3-2 نوبت منقسم روزانه مصرف می شود. مقدار مصرف تا حصول نتیجه مطلوب به فواصل زمانی هر 7 روز و هر بار 150mg/day یا تا رسیدن به حداکثر مقدار مصرف 600mg/day در 2 یا 3 نوبت منقسم افزایش می یابد

   • خشکی دهان
   • یبوست
   • تهوع
   • نفخ شکم
   • خیز
   • گیجی
   • خواب آلودگی
   • لرزش
   • اختلال در تکلم
   • اختلال حافظه
   • پاراستزی
   • احساس سرخوشی
   • تغییر در اشتها
   • افزایش وزن
   • اختلال جنسی
   • دوبینی

   • مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد دیابت از خانواده تیازولیدون ها مانند پیوگلیتازون ممکن است منجر به افزایش وزن و احتباس مایعات در بدن شده و احتمال بروز نارسایی قلبی را افزایش می دهد.
   • مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف CNS و فراورده های حاوی الکل احتمال بروز عوارض دستگاه عصبی مرکزی از جمله عوارض شناختی و حرکتی را ممکن است افزایش دهد.

   • از قطع ناگهانی دارو اجتناب شود.
   • به دلیل احتمال تاری دید، گیجی، خواب آلودگی یا اختلال در مهارت های حرکتی هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری ارد، باید احتیاط کرد.
   • در صورت بروز اختلالات بیناییف زخم های پوستی، درد بدون دلیل عضلات و ضعف شدید همراه با تب یا خستگی، باید مراتب به اطلاع پزشک رسانده شود.
   • این دارو ممکن است باعث خیز و افزایش وزن شود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.