پریلوکائین اف

Prilocaine-Fبیحس کننده های موضعی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  Carpool: Prilocaine 30mg+Felypressin0.03IU (0.54 mcg)/ml


  • بی حسی موضعی و یا منطقه ای به صورت تزریقی به منظور ایجاد بی حسی و انسداد عصبی
  •  در دندانپزشکی به عنوان بی حس کننده 

  • بزرگسالان :برای‌ ایجاد بی‌ حسی‌ ازطریق‌ انفیلتراسیون‌ و یا انسداد عصبی‌ دردندانپزشکی‌، مقدار مصرف‌ بر اساس‌ محل‌ تزریق‌ و پاسخ‌ بیمار تنظیم‌ می‌شود و حداکثر مقدار مصرف 600میلی گرم است.
  •  کودکان‌ : مقدار مصرف‌ بر اساس‌ وزن‌ تعیین‌ می‌گردد.

  • ابتلای‌ بیمار به‌ مت هموگلوبینمی‌ مادرزادی‌ یا اکتسابی‌
  • کم‌ خونی‌
  • بلوک‌ کامل‌ قلبی‌
  • خونریزی‌ شدید
  • افت‌ شدید فشارخون‌
  • شوک‌
  • وجود عفونت‌ در محل‌ تزریق‌ 

  • گیجی‌
  • ضعف‌ تنفسی‌
  • تشنج‌
  • کاهش‌ فشار خون‌
  • برادی‌ کاردی
  • مت هموگلوبینمی

  • مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ ضد آریتمی‌ و مسددهای‌ گیرنده‌ بتا آدرنرژیک‌ موجب‌ افزایش‌ خطر تضعیف‌ عضله‌ قلب‌ می‌گردد.
  • سایمتیدین‌ موجب‌ مهار متابولیسم‌ دارو و افزایش‌ سمیت‌ آن‌ می‌شود.
  • این‌ دارو به‌ دلیل‌ داشتن‌ فلی‌ پرسین‌ ممکن‌ است‌ با داروهای‌ بیهوش کننده‌ استنشاقی‌ از دسته‌ هیدروکربن‌ها، فنوتیازین‌ها و ضد افسردگی‌ های‌ سه‌ حلقه‌ ای‌ و مشتقات‌ ارگونیز تداخل‌ داشته‌ باشد.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مهارمرحله ی دپولاریزاسیون سلول های عصبی و جلوگیری از انتشار تکانه های عصبی


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.