پریماکین

Primaquineداروهای ضد مالاریا

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Tablet: 75/mg, 15mg


  • داروی کمکی در درمان مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال بعد از درمان با کلروکین، به منظور ریشه کنی مراحل کبدی بیماری مصرف می شود.

  بزرگسالان:

  • برای ریشه کنی مالاریای ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال، پس از درمان با کلروکین به مقدار 15mg/day برای 21-14 روز مصرف می شود و ممکن است یک دوره 21 روزه دیگر نیز برای گونه های مقاوم از این دو نوع پلاسمودیوم به آن اضافه شود.
  • مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به کمبود G6PD 30 میلی گرم یک بار در هفته برای 8 هفته است.
  • برای پیشگیری از ابتلا به مالاریای فالسیپاروم مقدار 45-30 میلی گرم به صورت مقدار واحد مصرف می شود.

  کودکان:

  • برای ریشه کنی مالاریای ناشی از پلاسمودیوم اوال دوره درمان مانند بزرگسالان استف ولی مقدار 0.25mg/kg//day می باشد. در کودکان مبتلا به کمبود G6PD مقدار مصرف 0.5-0.7 میلی گرم یک بار در هفته برای 8 هفته است.

  • تهوع
  • استفراغ
  • درد شکم
  • به ندرت مت هموگلوبینمی
  • کم خونی همولیتیک به ویژه در بیماران مبتلا به کمبود G6PD

  • کیناکرین سطح سرمی و سمیت پریماکین را افزایش می دهد.

  • در صورت بروز تحریک گوارشی می توان دارو را همراه با غذا یا داروهای آنتی اسید مصرف نمود
  • قبل از تجویز پریماکین بهتر است وضعیت بیمار از نظر کمبود G6PD بررسی و مقدار مصرف دارو تنظیم شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.