پلی میکسین بی

Polymyxin B • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  Ophthalmic Drop: 500,000U


  • عفونتهای سطحی چشم (مثل التهاب ملتحمه، قرنیه، پلک، کیسه های اشکی و زخم های قرنیه) ناشی از میکروارگانیسم های گرم منفی

  یک قطره هر 3 ساعت یک بار برای 7 تا 10 روز در چشم مبتلا به عفونت چکانده می شود.


  • عفونت هرپسی ساده چشم
  • واکسینیا
  • واریسلا
  • مایکوباکتریوم چشم
  • عفونت قارچی

  • سوزش
  • خارش
  • قرمزی
  • اشک ریزش
  • درماتیت
  • جوش دور چشم

  • مصرف دارو احتمالاً سبب سوزش چشم یا تاری موقت بینایی می‌گردد. 
  • در صورت تیر کشیدن چشم‌ها، احساس سوزش و خارش یا قرمزی، تحریک، تورم و درد چشم‌ها و یا مقاومت این علایم به پزشک اطلاع دهید. 

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.