پنتازوسین

Pentazocineداروهای مسکن، ضد التهاب و ضد تب ها

 • ضددردها و ضدالتهاب ها

  داروی با نسخه

  • Injection: 30mg/ml
  • Tablet: 50mg

  • کنترل‌ دردهای‌ متوسط  تا شدید 

  بزرگسالان‌:

  •  به عنوان ضد درد، از راه‌ خوراکی‌ 100 ـ 50 میلی‌ گرم‌ هر 4 ساعت‌ ترجیحا بعد از غذا مصرف‌ می‌شود.
  • به عنوان ضد درد، از طریق‌ تزریق‌ وریدی،  زیر جلدی‌ یا داخل‌ عضلانی‌ به‌ میزان‌ 30-60میلی‌ گرم‌ تجویز که‌ هر 3-4 ساعت‌ یکبار تجویزمی‌شود.
  • از طریق‌ تزریق‌ آهسته‌ داخل‌ وریدی‌ 50 ـ 25 میلی‌ گرم‌ که‌ هر 4 ساعت‌ تکرار می‌شود.
  • برای‌ ایجاد بی‌ دردی‌ درهنگام‌ زایمان‌ از راه عضلانی 30 میلی گرم به صورت واحد یا 20 میلی گرم از راه وریدی هنگامی که انقباضات منظم می شوند. در صورت نیاز هر 2-3 ساعت از راه وریدی تکرار می شود.( حداکثر 2-3 نوبت)

  کودکان‌:

  • به عنوان ضد درد، از راه‌ خوراکی‌ 25 میلی گرم هر 3-4 ساعت یکبار
  • به عنوان ضد درد، ازطریق‌ داخل‌ عضلانی‌ با زیر جلدی‌ نیز 1mg/kg  یا حداکثرmg/kg  0/5 از راه وریدی

  • اسهال شدید همراه با کولیت پسودوممبران
  • اسهال ناشی از مسمومیت
  • ضعف حاد تنفسی

  • آرامش بیش‌از حد
  •  سرگیجه (شایع)
  •  سرخوشی
  • توهمات
  •  سردرد
  • بی‌خوابی
  • تحریک‌پذیری
  •  تشنج
  •  پارستزی
  •  سنکوپ
  • هیپرتانسیون
  •  تاکیکاردی
  •  شوک
  • درماتیت
  •  خارش
  •  دیافورز
  •  سفتی بافت نرم
  • ندول و دپرسیون کوتانئوس در محل تزریق
  • اسکلروز شدید پوست و بافت زیرجلدی
  • یبوست
  •  خشکی‌دهان
  •  تهوع و استفراغ
  • احتباس ادراری

  • واکنش افزایش‌حساسیت
  •  تشنج
  •  بهم ریختگی ریتم قلب 

  • مصرف‌ همزمان‌ پنتازوسین‌ با سایر داروهای‌ مضعف‌ سیستم اعصاب مرکزی باعث‌ تشدید تضعیف‌ می‌شود وایجاد ضعف‌ تنفسی‌ و کاهش‌ فشار خون‌ می‌کند.
  • مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ شبه‌ آتروپینی‌ موجب‌ احتباس‌ ادرار، یبوست‌ شدید و در مواردی‌ انسداد فلجی‌ روده‌ می‌گردد.

  • از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید.
  • ممکن‌ است‌ با ایجاد خواب‌ آلودگی‌، بر انجام‌ اعمالی‌ که‌ نیاز به‌ مهارت‌ و دقت‌ دارند (مثل‌ رانندگی‌) تاثیر گذارد.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با احتیاط مصرف شود.


  نحوه اثر ضد درد :

  دقیقا مشخص نشده است. گاها به‌صورت آگونیست ودر بعضی گیرنده ها هم بعنوان آنتاگونیست نارکوتیک‌ها اثر می گذارد.


  • نیمه عمر: 3-2 ساعت
  • دفع : در کبد متابولیزه‌ و از طریق‌ کلیه‌ ها دفع‌ می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  تولید دارو

  Iran

  30mg/ml

  Injection

  Pentazocine T.D

  Pentazocine


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.