پنتامیدین

Pentamidine • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Injection: 300 mg


  • تریپانوزومیاز
  • لیشمانیوز پوستی
  • لیشمانیای احشایی (کالاآزار)
  • پنومونی ناشی‌ از پنوموسیستیس کارینی

  • پنومونی ناشی‌ از پنوموسیستیس کارینی: mg/kg/day 4 حداقل به مدت 14 روز
  •  تریپانوزومیاز: 4 mg/kg  روزانه یا یک روز در میان مجموعاً به تعداد 10-7 تزریق عمیق عضلانی یا انفوزیون داخل وریدی.
  • لیشمانیای پوستی: 4-3 mg/kg  یک یا دو بار در هفته تا زمانی که ضایعه برطرف شود.
  • لیشمانیای احشایی (کالاآزار): 4-3 mg/kg  یک روز در میان تا حداکثر 10 تزریق (مجموعاً).

  حساسیت مفرط نسبت به دارو.


  • کنفوزیون
  • توهم
  • خستگی
  • سرگیجه
  •  سردرد
  • هیپوتانسیون
  • تاکیکاردی بطنی
  •  درد قفسه سینه 
  • بثورات جلدی
  • سندرم استیون ـ جانسون
  • تهوع
  • طعم فلزی
  • کاهش اشتها
  • فارنژیت
  • استفراغ
  •  اسهال
  • درد شکم
  • بی‌اشتهایی
  • افزایش کراتینین سرم
  • نارسایی حاد کلیه
  • لکوپنی
  •  ترومبوسیتوپنی
  • آنمی
  • افزایش آنزیم‌های کبدی
  • سرفه
  • برونکواسپاسم
  • کوتاهی تنفس
  • پنوموتوراکس. 
  • هیپوگلیسمی
  • هیپوکلسمی
  • آبسة استریل
  • درد و تورم در محل تزریق
  • احتقان
  • تعریق شبانه
  • لرز
  • ادم
  • میالژی

  درصورت مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها، آمفوتریسین  B، کاپرئومایسین، سیس‌پلاتین، کلیستین، متوکسی فلوران، پلی‌میکسین B و وانکومایسین، اثرات نفروتوکسیک این داروها تشدید می‌گردد.


  درصورت بروز مشکلات تنفسی به پزشک اطلاع دهید.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر مادر ثابت نشده است. با این حال شیردهی در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


  مکانیسم اثر:

  اثر ضدپروتوزوآ: مکانیسم اثر این دارو بدرستی شناخته نشده است، ولی‌به‌نظر می‌رسد این دارو سنتز  RNA  ،DNA، پروتئین‌ها و فسفولیپیدها را مهار می‌نماید.


  • نیمه عمر: 9/5 - 6/5  ساعت.
  • دفع: قسمت عمده این دارو بدون تغییر از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.