پنتاگاسترین

Pentagastrin • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 0.5mg/2ml


  • داروی کمکی برای تشخیص عملکرد ترشحی اسید معده در بیماران مشکوک به فقدان اسید معده، کم خونی پرنیسیوز، گاستریت آتروفیک و یا کارسینوم معده، بعد از اعمال جراحی واگوتومی یا برداشت قسمتی از معده
  • تشخیص افزایش ترشح اسید معده در بیماران مبتلا به زخم دوازدهه 
  • تشخیص تومور زولینگر-الیسون

  مقدار mcg/kg 6 در ساعت به صورت زیرجلدی یا داخل عضلانی و یا mcg/kg/hr 0.6 به صورت انفوزیون وریدی تجویز می شود. بعد از تزریق دارو 4 بار به فاصله 15 دقیقه یا 6 بار به فاصله 10 دقیقه محتویات معده آسپیره شده و مقدار اسید ترشح شده اندازه گیری می شود.


  در افراد با زخم های عمیق و یا سوراخ شدگی حاد، انسدادی و یا خونریزی دهنده دستگاه گوارش نباید مصرف شود.


  • ایجاد گاز در معده
  • تهوع و استفراغ
  • درد معده
  • احساس دفع فوری مدفوع

  مصرف همزمان داروهای ضداسید معده در آزمایش تشخیصی تداخل می کند.


  • شب قبل از آزمایش از خوردن غذا و 4 ساعت پیش از انجام آن از نوشیدن مایعات خودداری شود.
  • 24 ساعت قبل از آزمایش از مصرف داروهایی که بر میزان اسید معده تاثیر می گذارند، خودداری شود.
  • در صورت وجود بیماری های صفراوی، اختلالات کلیه و التهاب حاد پانکراس، تحریک ترشح آنزیم های پانکراس و بی کربنات و افزایش ترشح صفرا ممکن است نامطلوب باشد.

  گروه C:

  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.