پنی سیلین جی پروکائین

Penicillin G Procaineداروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • (Injection: 400,000U (Penicillin G Potassium 100,000U + Penicillin G Procaine 300,000U
  • (Injection: 800,000U (Penicillin G  Potassium 200,000U + Penicillin G Procaine 600,000U

  • عفونت‌های حساس به پنی سیلین به ویژه دیفتری و نوروسیفلیس

  • بالغین: 1200000- 600000 واحد در روز برای درمان عفونت های باکتریایی، 600000- 300000 واحد در روز همراه با آنتی توکسین دیفتری و در درمان نوروسیفلیس 2/4 میلیون واحد در روز (در 4 نوبت منقسم) به مدت 14-10 روز.
  • کودکان: U/kg/day 500000  برای 14-10 روز به منظور درمان سیفلیس مادرزادی.

  حساسیت مفرط به هریک از انواع پنی‌سیلین‌ یا سفالوسپورین‌ها.


  • نوروپاتی
  • تشنج (در دوزهای بالا)
  • نارسایی احتقانی قلب (در دوزهای بالا)
  • اسهال
  •  دیسترس اپی‌گاستر
  • استفراغ و تهوع
  • آنمی همولیتیک
  • لکوپنی
  • ائوزینوفیلی
  • ترومبوسیتوپنی
  • واکنش افزای ش‌حساسیت (راش، کهیر، بثورات ماکولوپاپولار، درماتیت اکسفولیاتیو، لرز، تب، ادم، آنافیلاکسی)
  • آرترالژی
  • عفونت ثانویه باکتریال یا قارچی

   

  توجه: در صورت ایجاد واکنش افزایش‌ حساسیت فوری و یا اسهال شدید مشکوک به کولیت پسودومامبرانو، مصرف دارو باید قطع گردد.


  • مصرف همزمان پروبنسید دفع کلیوی دارو را کاهش داده و باعث افزایش سطح خونی آن می‌گردد. جهت دستیابی به این اهداف می‌توان این دارو را بطور همزمان مصرف نمود. 
  • خطر و شدت بروز واکنشهای آنافیلاکتیک بدنبال مصرف داروهای مسدودکنندة بتا آدرنرژیک افزایش می‌یابد. 
  • مصرف کلستیرامین جذب پنی‌سیلینG  را کاهش می‌دهد. 
  • درصورت مصرف همزمان پنی‌سیلینG  با کلرامفنیکل، اثر پنی‌سیلینG  کاهش می‌یابد. 
  • نیمه عمر کلرامفنیکل، در نتیجة مصرف همزمان پنی‌سیلین افزایش می‌یابد. 

  علایم عفونت ثانویه (رویش زوائد خزه‌ مانند و سیاه رنگ برروی زبان، ترشح و خارش واژینال، مدفوع شل و متعفن) و آلرژی را اطلاع دهید. 


  گروه B:
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد
  .


  این دارو در شیر ترشح می‌شود و ممکن است باعث حساس شدن، اسهال و بثورات جلدی در شیرخوار گردد. منافع دارو باید در برابر ضررهای آن سنجیده شود. 


  مکانیسم اثر:

  اثر آنتی‌بیوتیکی: این دارو یک باکتریوسید است و مانع سنتز دیواره سلولی باکتری می‌شود.


  دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور تولیدکننده نام شرکت
  Penicillin G  Procaine   Injection Powder 4.000.000 U 8.000.000 U Iran

  داروسازی

  جابربن حیان

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.