پنی سیلین 6.3.3

Penicillin 6.3.3داروهای ضد باکتری

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Injection: Penicillin G Benzathine 600,000U 

  Penicillin G Potassium 300,000U +

  Penicillin G Procaine 300,000U+


  • درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین

  • بالغین: در عفونت های شدید و حاد ویال از راه عضلانی تزریق می شود. در عفونت های مزمن دارای عواقب هر 4 یا 5 روز یک بار یک ویال از راه عضلانی تزریق می شود.
  • کودکان: مقدار مصرف این دارو در کودکان با سن بیشتر از 5 سال معادل 1200000- 300000 واحد است.

  واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل و شوک


  • احتمال مسمومیت با متوترکسات در صورت مصرف همزمان
  • افزایش غلظت خونی پتاسیم در صورت مصرف همزمان پنی سیلین جی پتاسیم با داروهای مهارکننده مبدل آنژیوتانسین، داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم و مکمل پتاسیم

  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور تولید کننده نام شرکت
  Penicillin 6.3.3 Tri-Pen 6.3.3 Vial   Iran دانا

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.