پودوفیلین

Podophyllin • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • درمان موضعی زگیل
  • اپتیلیوماتوزهای سطحی
  • کوندیلوما آکومیناتوم

  اپتیلیوماتوزهای سطحی

  • بالغین: محلول 25% دارو، یک بار در روز بر روی ضایعات مالیده می‌شود. 

   

  کوندیلوما آکومیناتوم

  • بالغین: هفته‌ ای یک بار از محلول 10-25% دارو بر روی ضایعات مالیده می‌شود. این درمان به‌ مدت 6 هفته ادامه می‌یابد. 

  گروه X:
  مطالعات در حیوانات یا انسان بیانگر ایجاد ناهنجاریهای جنینی بوده است. به دلیل این خطرات مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.


  این دارو ضدمیتوز است.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.