پوراکتانت آلفا

Poractant Alfa • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Injection: 80 mg/ml


  • پیشگیری و درمان سندرم زجر تنفسی یا بیماری غشا هیالینی در نوزادان نارس

  ابتدا ml/kg 2.5 به صورت سوسپانسیون داخل تراشه ای و در صورت نیاز مقدار ml/kg 1.5 مصرف می شود. حداکثر مقدار مصرف ml/kg 5 است.


  حساسیت مفرط نسبت به دارو.


  • برادی‌ کاردی گذرا 
  • هیپوتانسیون
  • خونریزی اندوتراکئال
  •  کاهش اشباع اکسیژن

  مورد خاصی گزارش نشده است.


  مکانیسم اثر:

  اثر کاهش کشش‌ سطحی: این دارو جایگزین سورفاکتانت اندوژن شده و با جذب در ناحیه ریه باعث کاهش کشش سطحی آلوئول‌ها و جلوگیری‌ از کلاپس آنها می‌گردد.


  • نیمه عمر: نامشخص
  • دفع: نامشخص.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Chiest

  Italy

  120mg/1.5ml

  Suspension for Intratracheal

  Curosurf

  PoractantAlfa

  Chiesi

  Italy

  240mg/3ml

  Suspension for Intratracheal

  Curosurf

  PoractantAlfa

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.