پکتوگل

pectogol • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Syrup: حاوی عصاره برگ گیاه عشقه به میزان 1.4 درصد در هر 5 میلی لیتر شربت.


  • سرفه به خصوص سرفه های خلط دار
  • برونشیت

  • بالغین: 7.5-5 میلی لیتر 3 بار در روز
  • کودکان: 5-2.5 میلی لیتر 3 بار در رزو

  • عوارض گوارشی خفیف
  • واکنش های آلرژیک

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.