پیجیوم آفریکانوم

Pygium Africanum • Pygium Africanum

  داروهای گیاهی

  • داروهای گیاهی

   داروی با نسخه

   Capsule

   اجزای فرآورده:

   • عصاره گیاه Pygium africanum

   • اختلالات ادراری ناشی از ابتلا به بزرگی خوش خیم پروستات

   • یک کپسول صبح و یک کپسول عصر ترجیحا قبل از غذا

   • تحریک دستگاه گوارش
   • واکنش های حساسیتی

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.