پیرازین آمید

Pyrazinamide • بیماری های عفونی و انگلی
 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  • بالغین: با وزن کمتر از 50 کیلو 2 گرم سه بار در هفته و با وزن 50 کیلو و بیشتر 2.5 گرم سه بار در هفته.
  • کودکان: mg/kg 50 سه بار در هفته.

  • حساسیت مفرط
  •  بیماری شدید کبد

  • بلوک عصبی ـ عضلانی
  • راشهای ماکولوپاپولار
  •  حساسیت به نور
  • بی‌اشتهایی
  •  تهوع و استفراغ
  • سوزش ادرار
  • آنمی سیدروبلاستیک
  •  ترومبوسیتوپنی
  • هپاتیت
  •  یرقان
  • هیپریوریسمی
  • ضعف
  •  تب
  •  آرترالژی
  •  پورفیری

   

  توجه: در صورت ایجاد واکنش افزایش‌ حساسیت و یا ضایعات کبدی، مصرف دارو باید قطع شود.


  • واکنش افزایش‌ حساسیت
  •  ضایعات کبدی

  مورد قابل توجهی گزارش نشده است.


  • باید روزانه حداقل 2 لیتر آب مصرف نمایید. 
  •  دوره درمان را که ممکن است ماهها طول بکشد کامل و دارو را کاملاً مطابق دستور مصرف نمایید و درصورتی‌ که مصرف یک دوز دارو را فراموش نمودید، به محض به‌ یاد آوردن آن را مصرف کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف دوز بعدی فرارسیده باشد، از مصرف آن خودداری نمایید و دوز بعدی دارو را نیز دو برابر نکنید. 

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  بی‌ ضرر بودن مصرف این دارو در دوران شیردهی ثابت نشده است. تغذیه با شیر مادر در خلال درمان با این دارو توصیه نمی‌شود. 


  مکانیسم اثر:

  اثر آنتی‌ بیوتیک: مکانیسم اثر آن شناخته نشده است. بسته به غلظت دارو و حساسیت ارگانیسم ممکن است این دارو باکتریوسید و یا باکتریواستاتیک باشد.


  • نیمه عمر: 10-9 ساعت.
  • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.