پیراستام

Piracetam • بیماری های اعصاب و روان

  داروی با نسخه

  •  Tablets: 800 mg
  • Liquid: 33.33%

  • الکلیسم
  • سرگیجه حقیقی 
  • صدمات عروقی مغز
  • اختلالات رفتاری در کودکان
  • اختلال در درک یا خواندن نوشته ها
  • پس از ضربات وارده به سر یا جراحی


  • صرع میوکلونیک با منشا قشر مغز: ابتدا g/day 7.2 در 3-2 نوبت منقسم مصرف می شود. این مقدار قابل افزایش تا 20 گرم در روز است. پس از دست یابی به مقدار مصرف موثر، مقدار مصرف سایر داروها کاهش داده می شود.
  • سایر موارد: g/day 2.4-3 در سه نوبت منقسم مصرف می شود.

  نارسایی شدید کلیه


  • واکنشهای حساسیتی مانندتنگی نفس و تب
  • خونریزی خود بخودی
  • عدم تعادل
  • توهمات فکری
  • اضطراب
  • تحریک پذیری
  • خواب آلودگی
  • ضعف
  • سرگیجه
  • افسردگی

  • موارد حساسیت شدید مانند خس خس سینه، احساس تنگی در قفسه سینه، تب، خارش، خون مردگی، تورم صورت، لبها، زبان و گلو را سریعاٌ به پزشک خود اطلاع دهید.
  • خونریزی خودبخودی
  • هر گونه بثورات جلدی
  • عدم تغییر در بیماری یا بدتر شدن آن

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر:

  مکانیسم دقیق اثر این دارو شناخته نشده است.


  • نیمه عمر: 5-4 ساعت.
  • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  دارو پخش

  Iran

  800mg

  Tablet

   

  Piracetam

  دارو پخش

  Iran

  0.333G/ML

  Syrup

   

  Piracetam

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.