پیپکورونیوم

Pipecuroniumداروهای مسدود کننده عصب- عضله

 • سایر داروها

  داروی با نسخه

   Injection: 4 mg


  • ایجاد شلی عضلات در بیهوشی عمومی
  • برای لوله گذاری در نای
  • کمک به ونتیلاسیون مکانیکی

  در ابتدا mcg/kg 80-100 تزریق وریدی می شود که متعاقباً با مقادیر mcg/kg 10-20  ادامه می یابد. برای عمل جراحی سزارین مقدار مورد استفاده mcg/kg 35 می باشد.


  حساسیت مفرط نسبت به دارو.


  • هیپوتانسیون
  • برادیکاردی
  • هیپرتانسیون
  • ایسکمی میوکارد
  • CVA
  • ترومبوز
  •  فیبریلاسیون دهلیزی
  •  اکستراسیستول
  • بثورات جلدی
  • کهیر
  • آنوری
  • افزایش کراتینین سرم 
  • طولانی‌شدن ضعف عضلانی.
  • تنگی‌نفس
  • دپرسیون تنفسی
  • نارسایی تنفسی
  • آپنه

  • مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین، کانامایسین، نئومایسین و استرپتومایسین)، باسیتراسین، پلی‌میکسین B و تتراسیکلین‌ها ممکن است منجر به بروز خستگی و بیحالی در بیمار شود. 
  • مصرف نمکهای منیزیوم، اثرات بلوک عصبی‌ـ عضلانی این دارو را تشدید می‌نماید. 
  • کینیدین اثرات بلوک عصبی ـ عضلانی این دارو را تشدید می‌نماید.
  • از تجویز این دارو قبل‌از سوکسینیل‌کولین خودداری نمائید. 

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است. با این حال تجویز دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر:

  اثر شل‌کننده عضلات: این دارو همانند سایر داروهای مسدودکنندة عصبی‌ـ عضلانی غیردپولاریزان، اتصال استیل‌کولین به گیرنده‌های کولینرژیک در صفحة محرکه انتهایی در محل اتصال عصب به عضله را مهار می‌کند و با استیل‌ کولین جهت اتصال به این ‌گیرنده‌ها رقابت می‌نماید.


  • نیمه عمر:  1/7 ساعت.
  • دفع: این دارو ار طریق ادرار دفع می‌شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.