ژین ژیتون

Gingiton • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Capsule: حاوی پودر ریشه زنجبیل است.


  • پیشگیری از بیماری مسافرت (ضدتهوع)

  2 کپسول نیم ساعت قبل از شروع مسافرت و سپس هر 4 ساعت یک بار 2 کپسول.


  عوارض آلرژیک (درماتیت)


  مصرف زیاد این فرآورده ممکن است با داروهای قلبی، پایین آورنده قند خون و ضد انعقاد تداخل داشته باشد.


  در بیماران مبتلا به سنگ صفرا و زخم معده با احتیاط مصرف شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.