کاراوی میکسچر

Caraway Mixtureداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Solution

  اجزای فراورده:

  • زیره سیاه 33.33% (Carum carvi)
  •  رازیانه33.33%  (Foeniculum vulgare) 
  • نعناع8.43% ( Mentha arvensis)
  •  پونه8.43% ( Mentha longifolia)

  • برطرف نمودن سو هاضمه
  • مفخ و درد ناشی از آن در کودکان و نوزادان

  1-3 قاشق مرباخوری تا 6 بار در روز مصرف می شود.


  امکان بروز واکنش های آلرژیک 


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.