کارمینت

Carmintداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop

  اجزای فراورده:

  • برگ نعناع 50%(Mentha spicata)
  • برگ بادرنجبویه 25%(Melissa officinalis)
  •  دانه گشنیز 25% (Coriandrum sativum)

  • برطرف نمودن سو هاضمه
  • نفخ و درد ناشی از آن 

  • بزرگسالان:  30 قطره در نصف استکان آب ریخته و بعد از هر غذا میل شود.
  • کودکان: 15 قطره در نصف استکان آب ریخته و بعد از هر غذا میل شود.

  بهتر است این فراورده همراه یا بلافاصله پس از غذا میل شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.