کالندیت - ای

Calendit-Eداروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Cream

  اجزای فراورده:

  • عصاره هیدروالکلی همیشه بهار ( Calendula officinalis) به میزان 10 %
  • عصاره هیدرو الکلی سرخارگل (Echinacea angustifoli) به میزان 11%

  • جهت بهبود التهابات 
  • زخم 
  • آبسه های پوستی 

  روزی 2-3 بار بر روی موضع مالیده شود.


  واکنش های آلرژیک 


  ممکن است با درمان های ایمونوساپرسیو تداخل نماید.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.