کاپرومایسین

Capreomycinداروهای ضد باکتری

 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  For Injection: Capreomycin 1 g/Vial

   


  • داروی کمکی در درمان سل ریوی (پس‌از عدم موفقیت با داروهای ضد سل اولیه)

  • از راه تزریق عمیق عضلانی 1g/day برای 2-4 ماه و سپس 1 گرم در فواصل 2-3 بار در هفتعه مصرف می شود.

  حساسیت مفرط نسبت به این دارو.


  • سردرد، بلکوک عصبی ـ عضلانی. 
  • اتوتوکسیسیتی (وزوز گوش، ورتیگو، کاهش شنوایی). 
  • نفروتوکسیسیتی. 
  • ائوزینوفیلی، لکوسیتوز، لکوپنی. 
  • درد، سفتی، خونریزی و آبسة استریل در محل تزریق. 
  • هیپوکالمی، آلکالوز. 
  • واکنشهای افزایش حساسیت، احتمال هپاتوتوکسیسیتی. 
  • توجه: درصورت ایجاد واکنش افزایش حساسیت و علایم مسمومیت کلیوی و یا اشکلات شنوایی، مصرف دارو باید قطع گردد.

  واکنش افزایش حساسیت و علایم مسمومیت کلیوی و یا اشکلات شنوایی


  مصرف همزمان این دارو با پلی‌میکسین  B ، وانکومایسین و آمینوگلیکوزیدها باعث افزایش خطر نفروتوکسیسیتی، اتوتوکسیسیتی و نوروتوکسیسیتی می‌گردد.


  دارو را مطابق تجویز مصرف نمایید و درصورت فراموش کردن یک نوبت دارو به محض بیادآوردن آن‌را مصرف نمایید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از مصرف آن خودداری نموده و دوز بعدی را دو برابر ننمایید.


  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  عوارضی برای مصرف این دارو در انسان ثابت نشده است، با این وجود منافع دارو در برابر ضررهای آن باید سنجیده شود.

   


  مکانیسم اثر: اثر آنتی‌بیوتیک: مکانیسم اثر این دارو شناخته نشده است.


  • نیمه عمر: 6-4 ساعت
  • دفع: این دارو به‌طور عمده از راه ادرار دفع می‌شود. مقادیر کمی نیز از طریق صفرا دفع می‌گردد.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.