کتامین

Ketamineبیهوش کننده های عمومی

 • داروهای بیهوشی و بی حسی

  داروی با نسخه

  Injection: Ketamine 500 mg/10 ml


  • بیهوش‌ کننده‌ عمومی‌ برای‌ اعمال‌ جراحی‌ یا تشخیصی کوتاه‌ مدت‌

  •  به‌ منظور القاء بیهوشی‌ عمومی‌ 1-4.5 mg/kg به‌ صورت‌ مقدار واحد تزریق وریدی‌ یا mg/kg 6.5-13 به‌ صورت‌ عضلانی‌ تجویز می‌گردد.
  • می توان 1-2 mg/kg به صورت انفوزیون وریدی با سرعت 0.5mg/kg/min نیز تزریق نمود.
  • به عنوان نگهدارنده 0.1-0.5 mg/kg انفوزیون وریدی می شود. 

   در مواردی که افزایش فشار خون برای بیمار خطرناک می باشد.


  • حرکات تونیک ـ کلونیک
  •  دپرسیون تنفسی
  •  آپنه (اگر سریع انفوزین شود)
  •  توهمات
  •  کنفوزیون
  •  تحریک‌پذیری
  • حالات شبیه رؤیا
  •  اختلالات سایکوتیک
  •  هیپرتانسیون
  •  تاکیکاردی
  •  هیپوتانسیون و برادیکاردی (درصورت مصرف همزمان با هالوتان)
  •  دیس‌ریتمی‌های قلبی
  •  اریتم گذرا
  • راشهای شبیه سرخک
  •  دوبینی
  •  نیستاگموس
  •  لارنگواسپاس
  •  بی‌اشتهایی خفیف
  • تهوع  و یا  استفراغ
  •  افزایش ترشح بزاق

  •  با باربیتورات ها و نارکوتیک ها ممکن است زمان به هوش آمدن را طولانی‌تر کند.
  • اثرات قلبی ـ عروقی این دارو ممکن است در اثر مصرف همزمان با هالوتان بلوک شود و منجر به دپرسیون میوکارد و هیپوتانسیون گردد.
  • کتامین اثرات عصبی ـ عضلانی توبوکورارین و سایر شل‌کننده‌های عضلانی غیردپولاریز را افزایش می‌دهد.
  • مصرف همزمان این دارو با هورمونهای تیروئیدی ممکن است منجر به هیپرتانسیون و تاکیکاردی شود.

  • از آنجایی‌ که‌ تجویز کتامین‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد تهوع‌ و استفراغ‌ شود، معده‌ بیمار در هنگام‌ تجویز دارو باید خالی‌ باشد.
  •  بدلیل‌ افزایش‌ ترشح‌ بزاق‌ و مخاط ،تجویز آتروپین‌ و یا اسکوپولامین‌ قبل‌ از بیهوشی‌ توصیه‌ می‌شود.
  • برای‌ جلوگیری‌ از ایجاد آپنه‌، ضعف‌ تنفسی‌ و یا افزایش‌ فشار خون‌، تزریق‌ وریدی‌ کتامین‌ باید آهسته‌ و طی‌ مدت‌ یک‌ دقیقه‌ انجام‌ گیرد.
  • مصرف‌ مکرر کتامین‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد مقاومت‌ به‌ اثرات‌ دارو در بیمارگردد.

  گروه B:     
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  عوارضی برای آن در انسان گزارش نشده است؛ با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده شود.


  نحوه اثر بیهوش‌کننده :

  مکانیسم این دارو کاملاً شناخته نشده است. بنظر می‌رسد به‌طور مستقیم روی کورتکس و سیستم لیمبیک اثر می‌کند.


  • نیمه عمر: 2-3  ساعت
  • دفع : از راه ادرار دفع می‌شود.

  نام تجاری نام ژنریک اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Ketamine Ketamine Injection

  50mg/ml

  10ml

  Germany  Rotexmedic

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.