کتوتیفن (چشمی)

Ketotifen (Ophthalmic) • Alaway
 • Ketobiofen
 • Ketoftalmic
 • Ketozifen
 • Zaditen

  • بیماری های چشم

   داروی با نسخه

   Ophthalmic Drop: 0.025%


   • درمان کونژنکتیویت و پیشگیری از آلرژی
   • پیشگیری موقتی خارش چشم ناشی از کونژنکتیویت آلرژیک

   یک قطره در چشم مبتلا هر 12-8 ساعت.


   تحریک ناشی از لنزهای تماسی


   • احتقان ملتحمه
   • واکنش های حساسیتی
   • ترشحات چشمی
   • درد چشم
   • افزایش خارش چشم
   • کراتیت
   • راش

   در صورت قرمزی چشم از لنز تماسی استفاده نشود.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.