کتورولاک (سیستمیک)

ketorolac (Systemic) • Ketorex
 • Ketorinmed
 • Pemrolac
 • Toradolac
 • Torapain

  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   • Tablet: 10mg
   • Injection: 15mg/ml, 30mg/ml

   • کنترل دردهای حاد متوسط تا شدید در یک دوره کوتاه مدت (کمتر از 5 روز)

   • خوراکی: ابتدا 20 میلی گرم و سپس در صورت لزوم 10 میلی گرم هر 6-4 ساعت
   • تزریقی: مقدار 60 میلی گرم به صورت مقدار منفرد یا 30 میلی گرم هر 6 ساعت به روش تزریق عضلانی

   • سابقه زخم یا خونریزی گوارشی
   • برونکواسپاسم
   • آسم
   • رینیت
   • بیماری یا نارسایی کلیه پیشرفته
   • به عنوان پروفیلاکسی قبل از جراحی های بزرگ مانند جراحی عروق کرونر
   • خونریزی مغزی یا خطر خونریزی

   • سردرد
   • اختلالات گوارشی
   • گیجی
   • خواب آلودگی

   • مصرف همزمان کتورولاک و سایر داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی می تواند سبب افزایش عوارض جانبی و سمی دو گردد.
   • اثر سمیت کبدی سیکلوسپورین متعاقب مصرف همزمان با داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی افزایش می یابد.
   • مصرف همزمان کتورولاک و لیتیوم می تواند سبب افزایش غلظت سرمی لیتیم شود.
   • کتورولاک دفع متوترکسات را کاهش می دهد.
   • این دارو سبب افزایش عوارض جانبی و سمی پنتوکسی فیلین (خصوصاً خطر خونریزی) می شود.
   • کتورولاک اثرات ضد انعقادی وارفارین را تشدید می کند.

   به منظور جلوگیری از بروز مشکلات گوارشی باید با کمترین مقدار موثر و طی یک دوره کوتاه مصرف شود.


   گروه C               
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   ketorolac Ketorex Amp 30 mg/ml Iran داروسازی اسوه
   ketorolac  Toradolac Tablet 10 mg Iran داروسازی سجاد داروی شرق

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.