کتورولاک (چشمی)

ketorolac (Ophthalmic) • Sinarolac
 • Ketrofal
 • Acular

  • بیماری های چشم

   داروی با نسخه

   Ophthalmic Drop: 0.5%


   • کونژنکتویت آلرژیک
   • التهاب چشم پس از جراحی کاتاراکت
   • پیشگیری از التهاب چشم پس از جراحی کاتاراکت

   • کونژنکتویت آلرژیک:1 قطره در هر چشم 4 بار در روز
   • التهاب چشمی: 1 قطره در چشم مبتلا 4 بار در روز که 24 ساعت پس از جراحی کاتاراکت شروع و تا 2 هفته ادامه می یابد.

   • حساسیت به دارو
   • کراتیت سطحی
   • تحریک چشم
   • سوزش چشم

   مصرف همزمان با هر دارویی که در ایجاد لخته خون یا طولانی کردن زمان خونروی اثر داشته باشد مثل ضد انعقادها، مشتقات کومارین یا ایندان- دیون، هپارین و نیز مهارکننده های تجمع پلاکتی سبب افزایش زمان خونریزی چشمی پس از جراحی چشم می شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   ketorolac  Sinarolac Drop 0.5% Iran سینادارو

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.