کرومولین ( چشمی)

Cromolyn( Ophthalmic) • Allergocrom
 • Cromal
 • Cromolex
 • Molinose
 • Nasocrom
 • Rinomexan
 • Visocrom

  آنتی هیستامین ها

  • بیماری های چشم
  • بیماری های گوش، حلق و بینی

   داروی با نسخه

   Ophthalmic Solution: 20mg/ml


   • التهاب فصلی قرنیه و ملتحمه
   • پیشگیری و درمان رینیت آلرژیک فصلی

   1-2 قطره 4-6 بار در روز در فواصل منظم در هر چشم ریخته می شود.


   • خارش ، سوزش ، آب ریزش و تورم چشم
   • خشکی اطراف چشم

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Cromolyn Sodium  Visocrom Ophthalmic Solution 2% ایران سینا دارو
   Cromolyn Sodium   Cromolyn Sodium DP Ophthalmic Solution  2%-5ml ایران داروپخش

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.