کلرفنیرامین

Chlorpheniramineآنتی هیستامین ها

 • آنتی هیستامین ها

  داروی بدون نسخه

  Syrup: 2mg/5ml
  Tablet: 4mg
  Tablet (Extended Release): 8mg
  Injection: 10mg/ml


  • رینیت آلرژیک
  • رینیت وازوموتور
  • التهاب آرژیک ملتحمه
  • کهیر
  • داروی کمکی در درمان شوک آنافیلاکتیک

  رینیت؛ علایم آلرژی

  • بالغین و کودکان بزرگتر از 12 سال: 4 mg  از راه خوراکی، هر 4 تا 6 ساعت، یا 8-12 mg  از قرص‌های طولانی‌اثر دو تا سه بار در روز تجویز می‌شود. یا 5-24 mg  از راه تزریق عضلانی، وریدی یا زیرجلدی به‌صورت دوز واحد تجویز می‌شود.
  • کودکان سنین 6 تا 11 سال: 2 mg  از راه خوراکی، هر 4 تا 6 ساعت یا 8 mg  از قرصهای طولانی‌اثر در روز تجویز می‌شود. یا 87.5 mcg/kg  به‌صورت زیرجلدی هر 6 ساعت، بر حسب نیاز تزریق می‌شود. حداکثر دوزاژ روزانه 12 mg  است.

  • حساسیت مفرط نسبت به آنتی‌هیستامین‌ها 
  • حملة حاد آسم 
  • بیمارانی‌ که داروهای مهارکنندة منوآمین اکسیداز مصرف می‌نمایند.

  • آرامش بیش از حد، خواب‌آلودگی، سرگیجه، تحریک‌پذیری.
  • هیپوتانسیون، طپش قلب.
  • کهیر، راش.
  • بی‌اشتهایی، تهوع، یبوست، درد اپی‌گاستر، استفراغ، خشکی دهان.
  • احتباس ادراری.

  • اثر تضعیف‌کنندة دارو بر سیستم اعصاب مرکزی به دنبال مصرف سایر داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی نظیر الکل، نارکوتیکها و آرامبخش ـ خواب‌آورها تشدید می‌گردد.
  • داروهای مهارکنندة منوآمین اکسیداز باعث تشدید و طولانی‌شدن اثرات آنتی‌کولینرژیک آنتی‌هیستامین‌ها می‌گردند.
  • اثرات آنتی‌کولینرژیکی این دارو بدنبال مصرف سایر داروهای دارای خواص آنتی‌کولینرژیکی نظیر آنتی‌هیستامین‌ها، آتروپین، هالوپریدول، فنوتیازین‌ها، کینیدین و دیزوپیرامید تشدید می‌گردد.

  • مصرف این دارو باعث خواب‌آلودگی می‌شود،  تا مشخص نشدن اثرات دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نمایید.
  • در طی درمان با این دارو از مصرف سایر داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نمایید.
  • جهت تخفیف خشکی دهان از روش هایی چون شستشوی مکرر دهان استفاده نمایید.

  گروه B
  در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


  این دارو نباید در دوران شیردهی مصرف شود.


  مکانیسم اثر: اثر آنتی‌هیستامین: رقابت با هیستامین برای اتصال به گیرندة  H1  و جلوگیری از ایجاد اثرات هیستامین.


  • نیمه عمر: 15-12 ساعت
  • دفع: متابولیتهای این دارو از راه کلیه دفع می‌شوند.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.