کل تار

Coal Tarداروهای پوستی و ضد آفتاب ها

 • بیماری های پوست

  داروی با نسخه

  • درمان کمکی در پسوریازیس
  • اگزما
  • درماتیت اتوپیک
  • درماتیت سبوره‌ای

  درمان کمکی در پسوریازیس، اگزما، درماتیت اتوپیک و درماتیت سبوره‌ای

  • بالغین: به میزان کافی 1-4 بار در روز استفاده موضعی می شود. سپس با بهتر شدن علائم بیماری دفعات مصرف را می توان به 2 تا 3 بار در روز کاهش دادف یا اینکه آن را در آب وان حمام ریخته و استحمام نمود.

  • دارو را در محل عفونت، تاول، ناحیة بدون پوست یا ترشح‌دار مصرف نکنید.
  • محلول این دارو اشتعال‌زا است، آن را نزدیک گرما یا شعله و یا در هنگام سیگارکشیدن مصرف ننمایید.
  •  این دارو ممکن است به‌طور موقت رنگ موهای بور، سفید یا رنگی را تغییر دهد. همچنین این دارو ممکن است پوست یا لباس را رنگی کند
  • دارو را بیش‌از مقدار تجویز شده، مصرف نکنید.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  ترشح این دارو در شیر ثابت نشده است و عوارضی نیز برای انسان گزارش نشده است.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.