کمپلکس پروترومبین فعال

Activated Prothrombin Complex • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  Injection: 500U, 1000U


  • کنترل خونریزی بیماران هموفیلی A که علیه فاکتور 8 آنتی بادی دارند

  درمان کمبود فاکتور IX

  • بالغین و کودکان: به منظور افزایش 1% در سطح فاکتورIX  ، دارو با دوز 1 U/kg  تجویز ‌می‌شود.

   

  درمان کمبود فاکتور VII

  • بالغین و کودکان: به منظور افزایش 1% در سطح فاکتورVII  ، دارو با دوز 0.5 U/kg  تجویز ‌می‌شود. 
  • توجه: درصورت نیاز این دوز را می‌توان هر 6-4 ساعت یک بار تکرار کرد.

  • اختلال شدید عملکرد کبد
  • نوزادان

  • سردرد
  • هیپرتانسیون
  •  آریتمی
  •  برافروختگی
  •  ترومبوز
  •  همولیز داخل عروقی
  • بثورات جلدی
  •  خارش، تب (در مقادیر بالا)

  خونریزی از لثه، پوست و وجود خون در ادرار، مدفوع یا استفراغ را مورد توجه قرار دهد.


  مصرف همزمان این فرآورده با داروهای ضد‌انعقادی باعث کاهش اثرات آن خواهد شد.


  خونریزی از لثه، پوست و وجود خون در ادرار، مدفوع یا استفراغ را مورد توجه قرار دهد.


  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مصرف این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط صورت گیرد.


  مکانیسم اثر:

  درمان کمبود فاکتورهای انعقادی: این دارو، ترکیبی از فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین کا (IIX ,IX ,VII) است و کمبود این فاکتورها را جبران می‌نماید.


   


  • نیمه عمر فاکتور VI: سه تا شش ساعت 
  • نیمه عمر فاکتور IX: بیست و چهار تا سی و شش ساعت 

  نام شرکت

  کشور سازنده

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Baxter

  Austria

  500IU,1000IU

  Injection,Powder,Lyophilized

  Feiba

  Prothrombin Complex Concentrate (PCC)

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.