کمپلکس فاکتور 9

Factor IX Complex • Aimafix
 • Nanotiv
 • Haemonine
 • Berinin

  محصولات خون، افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   For Injection: 250 U/Vial + Diluent
   For Injection: 500 U/Vial + Diluent
   For Injection: 1000 U/Vial + Diluent


   • کمبود فاکتور  IX  (هموفیلی  B  یا بیماری کریسمس) 
   • مصرف بیش‌ازحد داروهای ضدانعقادی

   کمبود فاکتور  IX  (هموفیلی  B  یا بیماری کریسمس) ؛ مصرف بیش‌ازحد داروهای ضدانعقادی

   • بالغین و کودکان : 0.8-1 U/kg  ، سپس برحسب درصد مطلوب فاکتور  IX  مقدار آن افزایش می‌یابد. تجویز از طریق انفوزیون وریدی آهسته و یا تزریق سریع وریدی صورت می‌گیرد. دوزاژ در مورد هر فرد، برحسب میزان کمبود، سطح مطلوب فاکتور IX، وزن بدن و شدت خونریزی باید بطور جداگانه تعیین شود.
   • کمپلکس فاکتور  IX  همچنین جهت برگشت اثرات ضدانعقادی کومارین در شرایط اورژانس نظیر جراحی نیز کاربرد دارد.
   • یک واحد کمپلکس فاکتور  IX  معادل فعالیت متوسط فاکتور  II  ،  VII  ،  IX  و  X  در یک میلی‌لیتر از پلاسمای تازه طبیعی می‌باشد و برای یک ساعت دوام دارد.

   • بیماری کبدی 
   • انعقاد داخل عروقی 
   • فیبرینولیز

   • سردرد
   • ترومبوآمبولی، هیپوتانسیون، تاکیکاردی، احتمال همولیز داخل عروقی در بیماران با گروههای خونی  A ‌ ،  B  و  AB  ،  MI  ، آمبولی ریوی.
   • تب گذرا، لرز، برافروختگی، افزایش حساسیت، هپاتیت ویروسی، انعقاد منتشر داخل عروقی
   • توجه: درصورت ایجاد علایم واکنش آلرژیک مصرف دارو باید قطع شود.

   مصرف همزمان آمینوکاپروئیک اسید خطر ترومبوز را افزایش می‌دهد.


   بررسی خونریزی هر دقیقه، بی‌حرکتی و استفاده از کمپرس سرد در مفاصل درگیر ضروری است.


   گروه C:      
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   اطلاعاتی در این زمینه در دسترس نیست.


   مکانیسم اثر: اثر هموستاتیک : به‌طور مستقیم جایگزین کمبود فاکتورهای انعقادی می‌شوند.


   نیمه عمر: 32-24 ساعت


   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   BAXTER

   AUSTRIA

   600IU 1200IU

   Injection,Powder,Lyophilized

   IMMUNINE

   Factor IX Complex

   SANQUIN

   Netherland

   1000IU

   Injection,Powder

   NANOFACT

   Factor IX Complex

   KEDRION

   Italy

   500IU 1000IU

   Injection

   AIMAFIX

   Factor IX Complex

   BIOTEST

   Germany

   1000 IU

   Injection,Powder,Lyophilized

   HAEMONINE

   Factor IX Complex

   Octapharma

   Sweden

   1000IU

   Injection Powder Lyophilized

   Nanotiv

   Factor IX Complex

   Octapharma

   Sweden

   500IU

   Injection Powder Lyophilized

   Nanotiv

   Factor IX Complex

   Kedrion

   Italy

   500IU/10ml

   Vial

   Aimafix

   Factor IX Complex

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.