کوتریموکسازول

Co-Trimoxazole • Cotrim
 • Cotrixole
 • Ducotri
 • Moxatrim

  داروهای ضد باکتری

  • بیماری های عفونی و انگلی

   داروی با نسخه

   Tablets:
   Sulfamethoxazole 400 mg and
   Trimethoprim 80 mg
   Pediatric Tablets:
   Sulfamethoxazole 100 mg and
   Trimethoprim 20 mg
   Suspension:
   Sulfamethoxazole 200 mg/5 ml and
   Trimethoprim 40 mg/5 ml
   Solution for I.V. Infusion:
   Sulfamethoxazole 400 mg/5 ml and
   Trimethoprim 80 mg/5 ml


   • درمان و پیشگیری از عفونت های مجاری ادراری، تنفسی و دستگاه گوارش
   • پنومونی
   • توکسوپلاسموز و نوکاردیاز و عفونت گوش میانی ناشی از میکروارگانیسم های حساس در کودکان

   عفونت دستگاه ادراری و شیگلوز

   • بالغین: 160 mg  تری‌متوپریم و 800 mg  سولفامتوکسازول (دو قرص) هر 12 ساعت به مدت 14 روز در مورد عفونت دستگاه ادراری و 5 روز در مورد شیگلوز تجویز می‌شود. برای درمان سیستیت ساده و یا سندرم یورترال حاد 2 تا 6 قرص به‌صورت دوز واحد مصرف می‌شود.
   • کودکان: 8 mg/kg  تری‌متوپریم و 40 mg/kg  سولفامتوکسازول روزانه در دو دوز منقسم هر 12 ساعت به مدت 10 روز در مورد عفونت دستگاه ادراری و 5 روز در مورد شیگلوز مصرف می‌شود.

   اوتیت میانی

   • کودکان: 8 mg/kg  تری‌متوپریم و 40 mg/kg  سولفامتوکسازول روزانه منقسم در دو دوز هر 12 ساعت به مدت 10 روز مصرف می‌شود.

   پنومونیت ناشی‌از پنوموسیستیس کارینی

   • بالغین و کودکان: 20 mg/kg  تری‌متوپریم و 100 mg/kg  سولفامتوکسازول روزانه، در دوزهای منقسم و مساوی هر6 ساعت به مدت 14 روز مصرف می‌‌شود.

   برونشیت مزمن

   • بالغین: 160 mg  تری‌متوپریم و 800 mg  سولفامتوکسازول هر 12 ساعت به مدت 10 تا 14 روز مصرف می‌شود.
   • مصرف این دارو در مورد شیرخواران با سن کمتر از دو ماه توصیه نمی‌شود.

   اسهال مسافران

   • بالغین: 2-1 قرص از راه خوراکی هر 12 ساعت به مدت 5 روز تجویز می‌شود.

   عفونت نوکاردیا

   • بالغین: روزانه 640 mg  تری‌متوپریم از راه خوراکی، به مدت 7 ماه تجویز شود.

   شانکروئید

   • بالغین: 160 mg  تری‌متوپریم از راه خوراکی، 2 بار در روز به مدت 7 روز تجویز می‌گردد.

   وبا

   • بالغین: 160 mg  تری‌متوپریم از راه خوراکی، دوبار در روز به مدت 3 روز تجویز شود.
   • کودکان: 4-5 mg/kg  تری‌متوپریم از راه خوراکی، دوبار در روز به مدت 3 روز تجویز گردد.

   • حساسیت شناخته‌شده نسبت به سولفونامیدها (یا سایر داروهای حاوی سولفور نظیر تیازیدها و سولفونیل‌اوره)
   •  اختلال عملکرد شدید کبد و یا کلیه
   •  پورفیری
   •  در خلال حاملگی و دوران شیردهی. کودکان زیر دو ماه

   • سردرد، افسردگی، تشنج، توهم.
   • اریتم مولتی‌فرم (سندرم استیون ـ جانسون)، بثورات پوستی ژنرالیزه، نکرولیز اپیدرمال، درماتیت اکسفولیاتیو، حساسیت به نور، کهیر، خارش، پتشی.
   • تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، بی‌اشتهایی، استوماتیت.
   •  نفروز توکسیک همراه با آلیگوری یا آنوری، کریستالوری، هماتوری.
   • آگرانولوسیتوز، آنمی‌آپلاستیک، آنمی‌مگالوبلاستیک، ترومبوسیتوپنی، لکوپنی، آنمی‌همولیتیک.
   • یرقان، افزایش‌حساسیت، بیماری سرم، تب‌دارویی، آنافیلاکسی.
   • توجه: درصورت ایجاد علایم مسمومیت یا واکنش افزایش‌حساسیت‌، یا غیرطبیعی بودن یافته‌های هماتولوژیک به‌صورت زخم دهانی، رنگ‌پریدگی، تب، یرقان، پورپورا یا ضعف؛ درصورت وجود کولیک‌رنال، هماتوری، اولیگوری، پروتئینوری، کریستالوری انسداد ادراری، سنگ دستگاه ادراری، افزایش سطح  BUN  و یا آنوری؛ درصورت وجود اسهال شدید مطرح کنندة کولیت پسودومامبرانو؛ درصورت ایجاد علایم آنمی مگالوبلاستیک، مصرف دارو باید قطع گردد. 

   • راش پوستی،
   •  گلودرد
   •  تب
   •  زخم‌های دهان
   •  خونریزی یا خون‌مردگی غیرعادی

   • این دارو کمبود اسیدفولیک ناشی‌از مصرف فنی‌توئین را تشدید می‌نماید.
   • این دارو اثرات داروهای پائین‌آورندة قندخون و داروهای ضدانعقادی خوراکی را افزایش می‌دهد.
   • این دارو ممکن است اثرات سمّی متوتروکسات را تشدید نماید.

   • بهتر است دارو را همراه با یک لیوان آب مصرف نمائید.
   •  درصورت بروز علایمی نظیر: راش پوستی،‌ گلودرد، تب، زخم‌های دهان، خونریزی یا خون‌مردگی غیرعادی به پزشک مراجعه نمایید.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   این دارو در دوران شیردهی باید با احتیاط تجویز گردد.


   مکانیسم اثر: اثر آنتی‌باکتریال: این دارو یک باکتریوسید است و به‌طور رقابتی آنزیمی را که مسئول داخل‌کردن  PABA  در ساختمان اسید دی‌هیدروفولیک است، مهار می‌کند.


   • نیمه عمر: تری‌متوپریم: 11-8 ساعت سولفامتوکسازول: 12-7 ساعت
   • راه مصرف:خوراکی - تزریق وریدی
   • شروع اثر:سریع - سریع
   • اوج اثر:4 ساعت - در پایان انفوزیون
   • مدت اثر:ناشناخته - ناشناخته
   • دفع: این دارو از راه ادرار دفع می‌شود.

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.