کیناکرین

Quinacrineداروهای ضد پروتوزوآها

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  • جایگزین مترونیدازول در درمان ژیاردیاز

  • بالغین: 100 میلی گرم 3 بار در روز برای 7-5 روز.
  • کودکان: mg/kg 2 سه بار در روز.

  مصرف همزمان با پریماکین.


  • سردرد
  •  سرگیجه
  • سایکوز
  •  کابوس شبانه
  •  بیقراری
  •  کنفوزیون
  •  اضطراب
  •  سرخوشی
  •  عصبی شدن
  •  تشنج
  •  تهوع و استفراغ
  •  کرامپ‌های شکمی
  •  اسهال
  •  بی‌اشتهایی
  • آنمی آپلاستیک

  • مصرف همزمان این دارو با پریماکین توصیه نمی‌شود.
  • مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای هپاتوتوکسیک باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

  • جهت کاهش بروز تهوع و استفراغ، با هر دوز دارو در درمان کرم‌های نواری بیکربنات سدیم نیز تجویز می‌شود.
  • جهت درمان ژیاردیا، دارو را بلافاصله بعد از غذا مصرف کنید. آزمایش مدفوع باید دو هفته بعد از آخرین دوز دارو انجام گیرد. در صورت نیاز می‌توان دورة درمانی را تکرار کرد. 
  • جهت درمان مالاریا، دارو را بعد از غذا و همراه با یک لیوان آب مصرف کنید.
  • بمنظور ساپرسیون مالاریا، درمان باید بین 3-1 ماه ادامه یابد. 

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر:

  • اثر ضدپروتوزوآ: مکانیسم اثر آن شناخته نشده است.
  • اثر ضدکرم و ضدمالاریا: این دارو وارد DNA انگل شده و مانع همانندسازی آن و سنتز پروتئین می‌شود.

  دفع: این دارو به آهستگی از راه ادرار دفع می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.